Oproep nieuwe bestuursleden

Onze tennisclub is dringend op zoek naar leden, die een bestuursfunctie willen vervullen. Een drietal bestuursleden heeft te kennen gegeven haar functie in november 2017 tijdens de ALV te zullen neerleggen. Hierdoor komen de volgende functies vacant:

  • Ledenadministratie
  • Secretaris
  • Voorzitter PR-commissie
  • Voorzitter Jeugdcommissie

Dus beste leden, het bestuur wil jullie verzoeken na te gaan of je wellicht nog wat tijd beschikbaar hebt om werkzaamheden voor onze club te kunnen vervullen. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie contact opnemen met onze voorzitter Wiel Vermeulen of met onze secretaris Illeke Nelis. Wij rekenen op jullie!