Leden van verdienste

De algemenechris-bosch-en-wiel-vermeulen ledenvergadering heeft op 17 november 2016 besloten om Chris Bosch te benoemen tot lid van verdienste. De benoeming is onder andere gebaseerd op zijn sturende werkzaamheden in het werkbestuur wat de fusie betreft en in de projectgroep betreffende de bouw van tennispark Galgenberg tijdens zijn voorzitterschap van Tennis Vereniging Aldenghoor en zijn leidende rol in de technische commissie van TV Napoleon.

Op 27 November 2014 zijn tijdens de algemene ledenvergadering Jan Breuer, Ger Verschuuren en Harry Geraedts benoemd tot lid van verdienste van TV Napoleon.

DSC08881aDSC08875a