Lidmaatschap

De contributie voor senioren en junioren bedraagt 120,- per jaar (van jan. t/m dec). Voor junioren is dit bedrag incl. 15 trainingen in het zomerseizoen. Leden die zich later in het seizoen aanmelden, betalen € 10,- per nog resterende maand. Ongeacht op welke dag in de maand aangemeld wordt, geldt de betreffende maand als eerste maand.

U kunt lid worden van TV Napoleon door onderstaand formulier volledig in te vullen en te verzenden. Hiermee gaat u akkoord met het huishoudelijk reglement van onze vereniging/onze regels m.b.t. zelfwerkzaamheid en geeft u tevens toestemming aan Tennisvereniging Napoleon om jaarlijks het verschuldigde bedrag aan contributie van uw bank-/girorekening automatisch te incasseren. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.