Ouverture 1812

Ouverture 1812 werd in 1880 gecomponeerd door Pjotr Iljitsj Tsjaikovski. Hij schreef het nummer naar aanleiding van de inwijding van de Moskouse Christus verlosserkathedraal, die was gebouwd ter herinnering aan de Russische overwinning op het leger van Napoleon in 1812.

1812

Onder leiding van Napoleon waren de Fransen in 1812 Rusland binnen gevallen. Aanvankelijk kreeg het leger weinig tegenstand. Het kon relatief eenvoudig het vijandelijk gebied binnentrekken. Na de slag bij Borodino trok de zegevierende Napoleon met zijn leger Moskou binnen. Velen verwachtten dat er nu vredesonderhandelingen zouden beginnen. Het liep echter anders.

De Moskouse graaf Fjodor Vasiljevitsj Rostopsjin (1763-1828) had bevel gegeven alles te vernietigen wat de Fransen van nut kon zijn en al het wapentuig mee te nemen. Vervolgens staken de Russen Moskou in brand. Het leger van Napoleon had het hierdoor zwaar te verduren en uiteindelijk werd de aftocht geblazen.

In het muziekstuk zijn onder meer de strijdliederen van Frankrijk en en Rusland te horen én, tegen het eind van het stuk, kanonnen. Bekijk de navolgende filmpjes op YouTube:

http://youtu.be/k-vQKZFF-9s

http://youtu.be/0F5k70xwGSk

De kannonen vuren vanaf 10:00