Op woensdag 10, 17 én 24 maart is er gratis schooltennis voor alle leerlingen van De Leerlingst, De Mussenberg en Antonius. Ook leerlingen die speciaal of ander onderwijs volgen, zijn uiteraard welkom. De schooljeugd kan zich hier voor de drie tennisclinics aanmelden.

Nieuwsbrief 1 maart 2021

Beste leden,

Hierbij weer een nieuwe nieuwsbrief, ook dit keer weer met enkele Corona-gerelateerde onderwerpen.  

Verruiming mogelijkheden dubbelspel vanaf 2 maart (dubbelspel t/m 26 jaar toegestaan)  

In de persconferentie van afgelopen week zijn wat betreft het sporten enkele verruimingen aangekondigd. Voor het tennissen betekent dit dat de leeftijdsgrens om te mogen dubbelen is verhoogd naar 26 jaar.

Dit betekent dat het nu vanaf 3 maart ook bij TV Naploleon dubbelspel weer is toegestaan, waarbij wel de randvoorwaarde geldt dat niemand ouder mag zijn dan 26 jaar. In praktische zin staan we nu op het afhangbord alleen singels toe. We kunnen niet aan de voorkant inregelen dat leden t/m 26 jaar wel mogen dubbelen en de overige senioren niet. Dus als je wilt dubbelen, reserveer dan net als bij een singel met twee personen de baan. De tijdsduur van de reservering voor de dubbel is één uur.  

Corona introducees  

In deze Corona-tijd is het voor veel sporters niet of maar zeer beperkt mogelijk om hun sport te beoefenen. Tennissen bij TV Napoleon is (uiteraard binnen de Corona-spelregels) gelukkig wel mogelijk gebleven. We hebben in de afgelopen tijd van diverse leden het verzoek gekregen of er een mogelijkheid zou zijn om gedurende deze periode met niet-leden bij ons op de vereniging te tennissen.

We hebben dit verzoek binnen het bestuur besproken en we hebben besloten om aan de vraag van de leden tegemoet te komen. Hierbij hebben wel een aantal uitgangspunten gehanteerd. Denk aan het feit dat deze tijdelijke mogelijkheid niet ten koste mag gaan van de mogelijkheden van de leden om op de huidige (populaire) uren te tennissen. We kiezen ook niet voor een Corona-abonnement, maar voor de vorm waarbij een lid van TV Napoleon één persoon introduceert om een balletje mee te gaan slaan).  Hieronder zetten we kort de belangrijkste uitgangspunten op een rij: ·        

 • We willen ruimte bieden om invulling te geven aan de vraag van leden.       
 • Bevorderen en promoten van tennis bij TV Napoleon.        
 • Mag niet gaan knellen met baanbezetting/huidige leden moeten kunnen blijven tennissen op de door hun gewenste momenten.        
 • Baanbezetting in daluren staat uitbreiding toe.    
 • Geen aparte “Corona-leden” of Corona-abonnementen, wel de mogelijkheid voor leden van TV Napoleon om niet-leden te introduceren.    
 • Alleen introductie door/spelen met leden van TV Napoleon. Dus geen bezetting op baan door alleen niet-leden. Per introducee is één lid aanwezig op de baan (dus niet een situatie dat één lid 3 introducees meeneemt als we weer zouden mogen dubbelen).     
 • Geen deelname van Corona-introducees aan andere activiteiten die door of via TV Napoleon worden georganiseerd. Dat vereist dus een lidmaatschap van TV Napoleon.    
 • Er wordt gedurende de periode waarin deze regeling van toepassing is geen financiële bijdrage gevraagd van de introducees.      
 • Leden zijn verantwoordelijk voor de introducees.        
 • Corona-introducees mogen alleen tennissen op daluren. Deze worden als volgt gedefinieerd:    
  • Maandag-vrijdag tot 19.00 
  • Zaterdag en zondag hele dag          
 • Deze mogelijkheid wordt vooralsnog geboden tot en met juni 2021. Gedurende deze periorde stellen we geen maximum aan het aantal keer dat iemand wordt geïntroduceerd.      
 • De regeling kan afhankelijk van de ervaringen in de komende tijd worden aangepast.  

In de praktijk zal het reserveren van de baan via de KNLTB-Clubapp op dezelfde wijze (kunnen) plaatsvinden als normaal gedaan wordt bij het reserveren met een introducé.  Dus geef de naam en het mailadres van de introducé aan bij het reserveren van een baan. We zullen bijhouden in welke mate van deze mogelijkheid gebruik gemaakt wordt.  

We gaan er van uit dat we jullie hiermee voor nu voldoende geïnformeerd hebben. Als er vragen zijn, laat het ons dan weten. Ga lekker tennissen (en houd rekening met de afspraken) en als er weer een nieuwe ontwikkelingen zijn, horen jullie het zo snel mogelijk van ons!  

Veel tennisplezier.  

Namens het bestuur,

René, Ron, Rafke, Vincent  

Ontdek zélf hoe leuk tennis is tijdens de gratis open tennisclinics op 6 én 20 maart. Voor álle jeugd van 4 t/m 17 jaar.

Corona update

Beste leden,

In onze vorige ledenmail sloten we af met “Zodra er weer sprake is van een verruiming van de Corona-maatregelen (en we weer mogen dubbelen), zullen we weer terug gaan naar ……..”.  Helaas zien we dat deze week de Corona-maatregelen nog strikter zijn geworden.

Voor het vrij afhangen, blijft gelden dat er maximaal 2 seniorleden per baan mogen spelen (voor jeugdleden geldt dit maximum van 2 niet).

De extra avondklok maatregel brengt weer een extra barrière met zich mee. Om 20.30 (dus een half uur voor ingang van de avondklok) verzoeken wij iedereen de velden te verlaten. Vergeet dan natuurlijk niet om de lichten uit te zetten! Het kan niet zo zijn dat iemand tijdens de avondklok naar de velden moet gaan om het licht uit te maken!

Ook heeft de avondklok consequenties voor een aantal trainings-uren. Personal Tennis zal hierover communiceren met de desbetreffende groepen!

Ondanks het feit dat alle leden zich perfect aan de maatregelen hebben gehouden, willen wij toch nog een keer de disclaimer gebruiken dat eventuele boetes (die kunnen oplopen tot 4000 euro) welke opgelegd worden omdat er toch leden willen gaan tennissen tijdens de avondklok geheel op die leden verhaald zullen worden.

Tevens vragen we aandacht voor het volgende:
De corona-lockdown heeft ook bij de prestatieve (jeugd)groepen die voornamelijk binnen tennistraining volgen negatieve gevolgen.
Wij zijn door Tennisschool Regio Zuid benaderd om gebruik te mogen maken van onze banen op zaterdagochtend.
Als bestuur hebben wij besloten hier gehoor aan te geven.
Gedurende de periode van deze strenge lockdown zal derhalve op zaterdagochtend deze tennisschool gebruik maken van baan 6.

Hopelijk zien we vanaf 10 februari weer een kleine stap vooruit, echter kunnen we nog blijven tennissen dus maak hier gebruik van!

Namens het bestuur,

René, Ron, Vincent

Voorjaarstrainingen 2021

Beste leden,

Hoewel het weer op dit moment voor velen nog niet uitnodigt om buiten een balletje te slaan, gaan we binnenkort starten met de volgende serie tennislessen. Er hebben zich bijna 70 leden opgegeven voor deze voorjaarstraining. De training zal starten in de week van 18 januari en deze voorjaarsscyclus loopt door tot in het midden van mei.

Op dit moment hebben de Corona-maatregelen ook effect op de wijze waarop trainingen gegeven kunnen en mogen worden. Ook voor trainingen geldt, evenals voor het vrij afhangen, dat er maximaal 2 seniorleden per baan mogen spelen (voor jeugdleden geldt dit maximum van 2 overigens niet). Aangezien we bij de senioren een aantal trainingsgroepen hebben met meer dan 4 leden, kwam de vraag aan de orde hoe we hiermee willen omgaan. Denk aan bijvoorbeeld opties als trainingen voor deze groepen niet door laten gaan, een soort van roulatieschema opstellen voor de leden in die groepen of (tijdelijk) meer banen beschikbaar stellen voor de trainingen.

We hebben er voor gekozen om tijdelijk meer banen voor de training ter beschikking te stellen voor die groepen waarin meer dan 4 leden trainen. Mede in overleg met Personal Tennis vonden we het niet laten doorgaan van de trainingen (ook gezien het grote aantal aanmeldingn van onze leden) geen optie, evenals het bijvoorbeeld een roulatieschema (om de week spelen). We realiseren ons wel dat we nu wat meer beslag leggen op de baancapaciteit, maar verwachten dat dat op dit moment niet tot problemen zal leiden. Dit ook gezien de baanbezetting in de afgelopen weken en het nu niet kunnen en mogen organiseren van andere (club)activiteiten die ook een beslag zouden leggen op de baancapaciteit.

De trainingen zullen dit seizoen op de banen 5 en 6 worden gegeven. Voor de periode waarin we nog te maken hebben met de beperkingen van de lockdown, zal voor een aantal uren ook gebruik gemaakt worden van de banen 7 en 8. De trainingsuren zijn inmiddels op het afhangbord gereserveerd.

Zodra er weer sprake is van een verruiming van de Corona-maatregelen (en we weer mogen dubbelen), zullen we weer terug gaan naar de “normale” formule van 2 trainingsbanen.

Namens het bestuur,

René, Ron, Vincent

Voorjaarsscompetitie 2021

De technische commissie (TC) van TV Napoleon  moet tussen 4 en 14 januari 2021 de opgaven voor de voorjaarscompetitie opsturen naar de KNLTB. Om dit zo goed mogelijk te doen moeten we voor 4 januari de opgaven binnen hebben om de teams samen te kunnen stellen . De teams die afgelopen jaar de KNLTB 2020 competitie niet hebben kunnen uitspelen hebben komend jaar voorrang om weer te spelen. Dit geldt voornamelijk op de vrijdag avond omdat we daar bijna aan de maximale capaciteit zitten met het aantal teams dat we mogen inschrijven.

Leden kunnen als team opgeven. Individueel is ook mogelijk maar we kunnen niet garanderen dat we een team kunnen samenstellen. Leeftijd, speelsterkte en ploegsamenstelling moet dan bij de samenstelling van het team kloppen. Merk op dat de technische commissie de uiteindelijke teamsamenstelling bepaalt maar daarbij wel zoveel als mogelijk rekening houdt met de wensen van de leden.

Meer informatie

 

Bestuursbesluiten

Beste leden, 

We willen jullie graag op de hoogte brengen van 2 besluiten die wij binnen het bestuur hebben genomen.

Verlenging afhangtijd enkelspel 
Nu we in verband met de aangescherpte coronamaatregelen alleen nog maar mogen singelen hebben we besloten tot 19 januari de tijdsduur voor het afhangen van een singelwedstrijd op 1 uur te stellen (i.p.v. een 1/2 uur).  
Dit zal ingaan vanaf vrijdag 18 december. Als we weer mogen dubbelen zal deze tijd weer worden teruggebracht naar een half uur.

 Pinbetalingen

Met ingang van 1-1-2021 kan er tijdens interne clubactiviteiten (double trouble, interne competitie en vrij tennis) alleen nog maar worden gepind. De kassalade is dan niet gevuld. Dit betekent dat er geen uitzondering gemaakt kan worden om toch contante betalingen aan te nemen. 
Wanneer er activiteiten worden georganiseerd waar ook spelers/supporters van buitenaf aan deel kunnen nemen, mag en kan er nog contact worden betaald.
We gebruiken aankomende jaar als overgangsjaar.
Vervolgens zal er per 2022 alleen nog maar de mogelijkheid zijn om op onze club te pinnen. 

 
Wij wensen jullie nogmaals fijne feestdagen en alle goeds voor 2021.

Update Corona

Beste leden,

Vanavond heeft de minister-president aangekondigd dat we vanaf 15 december voor 5 weken (t/m 19 januari) in lock-down gaan. Ook voor onze tennisvereniging heeft dit helaas gevolgen. Er is ten opzichte van de situatie waarover we jullie op 4 november informeerden sprake van een aantal aanscherpingen. We zetten de veranderingen kort op een rijtje:

Dubbelspel niet meer mogelijk voor senioren

Er mag nog steeds vrij getennist worden, maar voor senioren geldt dat in de komende 5 weken geen dubbelspel gespeeld kan worden. Met ingang van 15 december zal het op het afhangbord dan ook niet meer mogelijk zijn om met meer dan 2 personen één baan af te hangen.

In het afhangbord hebben we de instellingen aangepast op de nieuwe richtlijnen. Dat betekent dat je voor de duur van deze maatregel met maximaal 2 personen een baan kunt reserveren. We zullen alle reserveringen met 3 of meer personen vanaf woensdag 15 december dan ook verwijderen uit het afhangbord.

Jeugdleden t/m 17 jaar mogen wel dubbelen.

Wat betreft de trainingen: het overgrote deel van de trainingen is inmiddels afgerond. Voor die trainingen die nog gepland staan, zullen Tom/Sem rechtstreeks met hun groepen communiceren via de (groeps)app.

Namens het bestuur,

René, Ron, Vincent