Recreatie tennis Ma-Do

Er is nu gelegenheid om je op te geven voor tennissen op maandagochtend en/of donderdagochtend. Het is een mogelijkheid om vooral gezellig 1 ½ – 2uur uur te tennissen, bij goed weer het hele jaar door. Meestal wordt begonnen om 9.30 uur. Onderling kan men ook wat later afspreken. Er worden 2 sets gespeeld. Aan het einde van het seizoen is er na het tennissen spek met eieren en de prijsuitreiking.

Opgave is mogelijk per mail bij Harry Geraedts: m.geraedts@home.nl

Als er vragen zijn kunnen die daar ook worden gesteld.

Vacatures bestuursfuncties

Beste leden van TV Napoleon,

Tennisvereniging TV Napoleon is een heel levendige en gezonde vereniging.  Zoals voor de corona-uitbraak aangegeven is er helaas op bestuurlijk vlak een grote uitdaging, mogelijk resulterend in een groot probleem.

Onze vereniging heeft sinds het aftreden van Wiel in november tijdens de Algemene Leden Vergadering vorig jaar november geen voorzitter meer.

Tijdens de volgende Algemene Leden Vergadering zal onze secretaris aftreden.   

Deze twee vitale posities zullen ingevuld moeten worden de komende maanden!

Natuurlijk kunnen de nieuwe voorzitter en secretaris eigen invulling geven aan de taken en verantwoordelijkheden en kan een taak als secretaris eventueel door twee personen opgepakt worden.

Wij willen een beroep doen aan alle leden: help onze vereniging in de zoektocht naar een nieuwe voorzitter en nieuwe secretaris.                                                         

Gegadigden kunnen zich opgeven via bestuur@tvnapoleon.nl of woon een keer een bestuursvergadering bij.

 Met sportieve tennisgroeten,

 Namens Bestuur TV Napoleon,

Vincent, René en Ron

Molentoernooi 2020 gecanceld

Beste tennisvrienden,

Ondanks het feit dat het met de op 1 juli ingaande versoepelingen omtrent het Coronavirus mogelijk is een toernooi te organiseren, hebben wij besloten alsnog hiervan af te zien.

Ons Molentoernooi telt al een paar jaar op rij ruim 300 deelnemers. Volle baanbezetting, maar ook met veel aandacht voor de mensen naast de baan. Een tombola met mooie prijzen, een feestavond met DJ, een BBQ enzovoort. Regelmatig zat ons terras vol. Dit zijn mooie herinneringen.

Ondanks de versoepelingen, gelden er echter zeker nog beperkende regels. En ondanks vele suggesties en ideeën, waaronder wedstrijden op tijd spelen, denken we dat we teveel concessies zullen moeten doen om ons Molentoernooi zijn naam eer aan te doen. Naast het prestatieve karakter van ons toernooi, is gezelligheid met veel contactmogelijkheden een uitgangspunt voor ons en met de huidige beperkingen zouden we deze juist moeten ontmoedigen.

In overleg met bestuur en diverse collega-commissies hebben we dan ook besloten om af te zien van de 46e editie Molentoernooi in 2020 en deze door te schuiven naar week 33 in 2021 van 16 t/m 22 augustus, waar wij jullie graag gezond en wel terug zien.

Wij wensen jullie een mooie zomer, 

Met sportieve groet,

Molentoernooicommissie TV Napoleon (Haelen)

Verder terug naar het “oude” normaal

Beste leden,                                                                                    

In de afgelopen twee maanden hebben we met een aantal randvoorwaarden en afspraken weer kunnen tennissen. We hebben geconstateerd dat de naleving van deze afspraken op een goede manier heeft plaatsgevonden. Dank daarvoor aan alle leden. Zoals jullie ongetwijfeld niet is ontgaan, zijn de maatregelen rondom Corona deze week weer versoepeld. Wat dit betekent voor (een aantal activiteiten van) onze vereniging willen we jullie hieronder toelichten. Lees verder

Alle banen vrijgegeven voor dubbelspel

Beste leden, 

Dit keer een korte nieuwsflits met maar één onderwerp: vanaf maandag 8 juni kunnen op de banen 5 en 6 ook weer dubbels gespeeld worden.

We hadden deze “singel-beperking” beperking op baan 5 en 6 ingevoerd om de situatie te voorkomen dat het te druk zou worden op het park bij het weer openstellen hiervan. In de afgelopen weken hebben we dit gevolgd. Er bleek van een te groot aantal leden op het park geen sprake en we zagen dat de afspraken goed nageleefd zijn. Daarom hebben we besloten dat we nu ook de banen 5 en 6 weer vrijgeven voor dubbelspel. 

Veel plezier. 

Het bestuur,

Ron, René, Wim, Rian, Vincent

Korte nieuwsbrief

Beste leden,

Hierbij weer een korte nieuwsbrief.

Naleving afspraken

We zien dat de afspraken die we hebben gemaakt om het tennispark weer open te kunnen stellen goed nageleefd worden. We hebben reeds enkele controles gehad op ons park, en deze hebben gelukkig niet geleid tot opmerkingen vanuit de gemeente. Wel hebben we een verzoek aan jullie wat betreft het sluiten van de toegangspoort.

De afgelopen week bleek de toegangspoort naar ons park soms niet gesloten te zijn terwijl er geen leden op het park meer aanwezig waren. Zouden jullie erop willen letten dat jullie de toegangspoort sluiten als jullie als laatste het park verlaten?

Voortgang opstarten activiteiten TV Napoleon

Inmiddels heeft de regering een aantal maatregelen verruimd dan wel aangekondigd dat als de ontwikkelingen de goede kant op blijven gaan ze per 1 juli mogelijk tot verruiming zal overgaan. Dit betekent ook iets voor onze vereniging. Hieronder geven we jullie de belangrijkste gevolgen weer: Lees verder

Extra verruiming tennismogelijkheden

Beste leden,

We willen jullie vandaag informeren over weer een extra verruiming van onze tennismogelijkheden. Wij gaven vorige week aan dat we trots zijn op de wijze waarop onze vereniging met het Corona-virus en de maatregelen is omgegaan. De discipline van alle tennis spelende leden blijft een compliment waardig, bedankt! Laten we dit zo volhouden, want zoals bekend zal de handhaving streng toezicht blijven houden. We doen dus een beroep op alle leden om de richtlijnen strikt te blijven volgen! Lees verder

Verruiming tennismogelijkheid en KNLTB-clubapp

Beste leden,

Zondag hebben we jullie geïnformeerd dat we met ingang van afgelopen maandag 11 mei weer konden tennissen. In de afgelopen week hebben we gezien dat hier door veel leden gebruik van is gemaakt. We willen jullie vandaag informeren over een verruiming van een extra tennismogelijkheid en over de KNLTB-clubapp.

Maar als eerste willen we jullie laten weten dat we trots zijn op de wijze waarop onze vereniging met het Corona-virus en de maatregelen is omgegaan. De discipline van alle tennisspelende leden is een compliment waardig, bedankt! Laten we dit zo volhouden, want zoals bekend zal de handhaving streng toezicht blijven houden. We doen dus een beroep op alle leden om de richtlijnen strikt te blijven volgen! Lees verder

Opstarten tennis 11 Mei

Beste leden,

Vrijdag hebben we jullie geïnformeerd dat we druk bezig waren om ons park binnen de geldende Corona-regels weer zo snel mogelijk open te stellen. We kunnen jullie meedelen dat we met ingang van maandag 11 mei weer kunnen tennissen. Er is echter wel een aantal spelregels waar we ons aan moeten houden. Die zullen we hieronder verder toelichten. Lees verder