Voorjaarstrainingen 2021

Beste leden,

Hoewel het weer op dit moment voor velen nog niet uitnodigt om buiten een balletje te slaan, gaan we binnenkort starten met de volgende serie tennislessen. Er hebben zich bijna 70 leden opgegeven voor deze voorjaarstraining. De training zal starten in de week van 18 januari en deze voorjaarsscyclus loopt door tot in het midden van mei.

Op dit moment hebben de Corona-maatregelen ook effect op de wijze waarop trainingen gegeven kunnen en mogen worden. Ook voor trainingen geldt, evenals voor het vrij afhangen, dat er maximaal 2 seniorleden per baan mogen spelen (voor jeugdleden geldt dit maximum van 2 overigens niet). Aangezien we bij de senioren een aantal trainingsgroepen hebben met meer dan 4 leden, kwam de vraag aan de orde hoe we hiermee willen omgaan. Denk aan bijvoorbeeld opties als trainingen voor deze groepen niet door laten gaan, een soort van roulatieschema opstellen voor de leden in die groepen of (tijdelijk) meer banen beschikbaar stellen voor de trainingen.

We hebben er voor gekozen om tijdelijk meer banen voor de training ter beschikking te stellen voor die groepen waarin meer dan 4 leden trainen. Mede in overleg met Personal Tennis vonden we het niet laten doorgaan van de trainingen (ook gezien het grote aantal aanmeldingn van onze leden) geen optie, evenals het bijvoorbeeld een roulatieschema (om de week spelen). We realiseren ons wel dat we nu wat meer beslag leggen op de baancapaciteit, maar verwachten dat dat op dit moment niet tot problemen zal leiden. Dit ook gezien de baanbezetting in de afgelopen weken en het nu niet kunnen en mogen organiseren van andere (club)activiteiten die ook een beslag zouden leggen op de baancapaciteit.

De trainingen zullen dit seizoen op de banen 5 en 6 worden gegeven. Voor de periode waarin we nog te maken hebben met de beperkingen van de lockdown, zal voor een aantal uren ook gebruik gemaakt worden van de banen 7 en 8. De trainingsuren zijn inmiddels op het afhangbord gereserveerd.

Zodra er weer sprake is van een verruiming van de Corona-maatregelen (en we weer mogen dubbelen), zullen we weer terug gaan naar de “normale” formule van 2 trainingsbanen.

Namens het bestuur,

René, Ron, Vincent

Voorjaarsscompetitie 2021

De technische commissie (TC) van TV Napoleon  moet tussen 4 en 14 januari 2021 de opgaven voor de voorjaarscompetitie opsturen naar de KNLTB. Om dit zo goed mogelijk te doen moeten we voor 4 januari de opgaven binnen hebben om de teams samen te kunnen stellen . De teams die afgelopen jaar de KNLTB 2020 competitie niet hebben kunnen uitspelen hebben komend jaar voorrang om weer te spelen. Dit geldt voornamelijk op de vrijdag avond omdat we daar bijna aan de maximale capaciteit zitten met het aantal teams dat we mogen inschrijven.

Leden kunnen als team opgeven. Individueel is ook mogelijk maar we kunnen niet garanderen dat we een team kunnen samenstellen. Leeftijd, speelsterkte en ploegsamenstelling moet dan bij de samenstelling van het team kloppen. Merk op dat de technische commissie de uiteindelijke teamsamenstelling bepaalt maar daarbij wel zoveel als mogelijk rekening houdt met de wensen van de leden.

Meer informatie

 

Bestuursbesluiten

Beste leden, 

We willen jullie graag op de hoogte brengen van 2 besluiten die wij binnen het bestuur hebben genomen.

Verlenging afhangtijd enkelspel 
Nu we in verband met de aangescherpte coronamaatregelen alleen nog maar mogen singelen hebben we besloten tot 19 januari de tijdsduur voor het afhangen van een singelwedstrijd op 1 uur te stellen (i.p.v. een 1/2 uur).  
Dit zal ingaan vanaf vrijdag 18 december. Als we weer mogen dubbelen zal deze tijd weer worden teruggebracht naar een half uur.

 Pinbetalingen

Met ingang van 1-1-2021 kan er tijdens interne clubactiviteiten (double trouble, interne competitie en vrij tennis) alleen nog maar worden gepind. De kassalade is dan niet gevuld. Dit betekent dat er geen uitzondering gemaakt kan worden om toch contante betalingen aan te nemen. 
Wanneer er activiteiten worden georganiseerd waar ook spelers/supporters van buitenaf aan deel kunnen nemen, mag en kan er nog contact worden betaald.
We gebruiken aankomende jaar als overgangsjaar.
Vervolgens zal er per 2022 alleen nog maar de mogelijkheid zijn om op onze club te pinnen. 

 
Wij wensen jullie nogmaals fijne feestdagen en alle goeds voor 2021.

Update Corona

Beste leden,

Vanavond heeft de minister-president aangekondigd dat we vanaf 15 december voor 5 weken (t/m 19 januari) in lock-down gaan. Ook voor onze tennisvereniging heeft dit helaas gevolgen. Er is ten opzichte van de situatie waarover we jullie op 4 november informeerden sprake van een aantal aanscherpingen. We zetten de veranderingen kort op een rijtje:

Dubbelspel niet meer mogelijk voor senioren

Er mag nog steeds vrij getennist worden, maar voor senioren geldt dat in de komende 5 weken geen dubbelspel gespeeld kan worden. Met ingang van 15 december zal het op het afhangbord dan ook niet meer mogelijk zijn om met meer dan 2 personen één baan af te hangen.

In het afhangbord hebben we de instellingen aangepast op de nieuwe richtlijnen. Dat betekent dat je voor de duur van deze maatregel met maximaal 2 personen een baan kunt reserveren. We zullen alle reserveringen met 3 of meer personen vanaf woensdag 15 december dan ook verwijderen uit het afhangbord.

Jeugdleden t/m 17 jaar mogen wel dubbelen.

Wat betreft de trainingen: het overgrote deel van de trainingen is inmiddels afgerond. Voor die trainingen die nog gepland staan, zullen Tom/Sem rechtstreeks met hun groepen communiceren via de (groeps)app.

Namens het bestuur,

René, Ron, Vincent

Update corona

Beste leden,

Nadat gisteren premier Rutte een nieuwe Corona-persconferentie heeft gegeven informeren we jullie over de betekenis hiervan voor onze vereniging. Alle maatregelen zoals vijf weken geleden aangekondigd blijven van kracht tot nader order, minimaal midden december!

In het kort, alleen vrij tennis, zowel enkel en dubbelspel is toegestaan vanaf donderdag 19 november. Georganiseerde (interne) wedstrijden blijven dus in welke vorm dan ook verboden.

Voor de volledigheid kijk ook eens op deze link van de KNLTB met meer informatie over de mogelijkheden en onmogelijkheden.

​Gelukkig dus een stapje voorwaarts en mogen we nu naast alleen enkel ook weer dubbellen!

Blijf gezond, voorzichtig en hou je aan de regels!

Namens het bestuur,

René, Ron, Vincent

Update Corona

Beste leden,

Naar aanleiding van de Corona-persconferentie die premier Rutte gisteren heeft gegeven informeren we jullie over de betekenis hiervan voor onze vereniging. Alle maatregelen zoals drie weken geleden aangekondigd blijven helaas van kracht tot minimaal midden december!

Daarboven de komende twee weken extra maatregelen:

Senioren: alleen enkel nog toegestaan

Junioren: zowel singel als dubbel toegestaan

Trainingen: hierover zijn/worden leden zelf door Tom of Sem geïnformeerd via de (groeps)app

Voor de volledigheid kijk ook eens op deze link van de KNLTB met meer informatie over de mogelijkheden en onmogelijkheden deze 14 dagen.

https://corona.knltb.nl/nieuws/2020/11/verzwaring-coronamaatregelen-geen-dubbelspel-de-komende-2-weken/

In het afhangbord hebben we de instellingen aangepast op de nieuwe richtlijnen. Dat betekent dat je voor de duur van deze maatregel met maximaal 2 personen een baan kunt reserveren. We zullen alle reserveringen met 3 of meer personen vanaf donderdag 5 november dan ook verwijderen uit het afhangbord.

Laten we hopen dat deze aanscherping inderdaad maar voor twee weken geldt. ​We mogen gelukkig blijven tennissen!

Tot na de volgende Corona-persconferentie.

Namens het bestuur,

René, Ron, Vincent

Update Corona

Beste leden,

Het begint bijna te wennen: kort nadat premier Rutte een nieuwe Corona-persconferentie heeft gegeven informeren we jullie over de betekenis hiervan voor onze vereniging.

Vrij tennissen: zowel singel als dubbel toegestaan

We mogen gelukkig blijven tennissen! Er zijn geen beperkingen opgelegd wat betreft het vrij tennissen. Dat betekent dat er zowel gesingeld als gedubbeld mag worden. Hierover ontstond dinsdagavond tijdens de persconferentie wat onduidelijkheid maar de KNLTB heeft vandaag aangegeven dat dit wel is toegestaan. Wel willen we graag dat we daarbij een aantal afspraken hanteren die we ook eerder dit jaar al hadden. Zie ook verderop in dit bericht.

KNLTB-competitie

De KNLTB heeft naar aanleiding van de nieuwe Corona-maatregelen besloten om de KNLTB Competitie 2020 zowel voor de jeugd als de senioren per direct te beëindigen. Dus daarmee is deze toch al vreemd verlopen competitie nu abrupt tot een einde gekomen.

Interne georganiseerde activiteiten

Het houden of spelen van officiële wedstrijden voor senioren is niet meer toegestaan. Dit geldt ook voor interne georganiseerde wedstrijden. Concreet betekent dit dat vanaf morgen 15 oktober de interne mix-competitie op donderdagavond, de Double Trouble op woensdagavond en het recreatie-tennis op maandag- en donderdagochtend komen te vervallen.

Trainingen gaan door

De trainingen kunnen doorgaan. De maximale groepsgrootte van 4 personen per baan is exclusief de trainer. Bij die trainingen waarbij er training wordt gegeven aan meer dan 4 personen wordt gebruik gemaakt van 2 banen waarmee we ook voldoen aan de eis van de maximale groepsgrootte.

Kantine, kleedkamers/douches, toiletten

De kantine, kleedkamers en douches blijven gesloten. De toegangsdeur naar de hal en daarmee de toiletten blijft toegankelijk en te openen met het ledenpasje. Hierin komt dus naar aanleiding van de nieuwe maatregelen geen verandering.

Overige zaken

In het voorjaar hebben we een aantal maatregelen ingevoerd om de drukte op het park zoveel mogelijk te beperken. Ook nu is de onderliggende boodschap van de landelijke aanscherping hetzelfde. Daarom stellen we voor onze vereniging enkele van de in het voorjaar ingestelde maatregelen weer in.

  • Wellicht overbodig, maar houd je aan de algemene Corona-richtlijnen!
  • Publiek bij sportwedstrijden is niet meer toegestaan. Dat betekent dat je alleen op het park bent als je gaat tennissen of net getennist hebt. Dus “even kijken” kan helaas niet, ook niet als ouder kijken bij een activiteit van je kind. Ook ruim vooraf aanwezig zijn of binnen het park “nakaarten” na een enerverende partij is nu niet meer toegestaan.
  • Om eventuele drukte in de hal te voorkomen willen we graag dat de banen via de Club-app worden gereserveerd. Het is nu niet nodig om de reservering op het afhangbord in de hal te bevestigen. Dit met het oog om zo weinig mogelijk leden in het paviljoen te hebben.

En omdat er nu de kantine gesloten blijft, vragen we nog even jullie aandacht voor het uitzetten van de verlichting als jullie ’s avonds klaar zijn met tennissen en erop te letten dat de laatste de poort achter zich dicht trekt in het slot.

Ook wij vinden het erg jammer dat er weer meer beperkingen nodig blijken waardoor we ook als vereniging minder kunnen en mogen en de teugels weer moeten aantrekken. Laten we hopen dat de maatregelen uiteindelijk het gewenste effect hebben. Gelukkig kunnen we voorlopig (als ook het weer meewerkt) nog lekker een balletje blijven slaan!

Tot na de volgende Corona-persconferentie.

Namens het bestuur,

René, Ron, Wim, Vincent

Rabo ClubSupport 2020

TV Napoleon doet ook mee aan Rabo ClubSupport! 

Vanaf 5 tot en met 25 oktober 2020 mogen leden van Rabobank Peel, Maas en Leudal vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete clubs, waarvan maximaal twee op dezelfde club. En elke stem is geld waard. Kunnen wij rekenen op die van jou? 

Kijk hier voor meer informatie over de Rabobank Clubsupport Campagne. Jullie stemmen toch allemaal op TV Napoleon?

 

Update Corona

Beste leden,

Jullie hebben het in de afgelopen weken overal kunnen lezen: Het Coronavirus is helaas op de weg terug. Maandagavond heeft de regering een aantal aangescherpte maatregelen bekend gemaakt.

Enkele van deze aangescherpte maatregelen raken ook onze tennissport. Het goede nieuws is dat we gelukkig kunnen blijven tennissen! Maar er is ook een aantal zaken waar de teugels weer strakker aangetrokken worden. Hieronder kort de belangrijkste zaken die TV Napoleon raken en hoe we daar mee om willen gaan:

Sluiting kantine

Een belangrijke maatregel is dat alle sportkantines gesloten moeten worden. Dit betekent dat we vanaf dinsdag 29 september onze kantine hebben gesloten. Vooralsnog geldt deze maatregel voor een periode van 3 weken. We zullen in overleg met de Paviljoencommissie bekijken hoe we met de reeds ingeroosterde diensten in deze periode omgaan.

Geen publiek/toeschouwers bij sportwedstrijden

Publiek bij sportwedstrijden is niet meer toegestaan. Dat betekent dat je alleen op het park bent als je gaat tennissen of net getennist hebt. Dus “even kijken” kan helaas niet, ook niet als ouder kijken bij een activiteit van je kind. Ook ruim vooraf aanwezig zijn of binnen het park “nakaarten” na een enerverende partij is nu niet meer toegestaan.

Competitie en andere activiteiten gaan (in aangepaste vorm) door

Op dit moment is er geen reden om vanwege de ontwikkelingen rondom Corona de activiteiten die we nu organiseren (denk bijvoorbeeld aan double-trouble op woensdagavond, de interne mix-competitie op donderdagavond, de trainingen etc) stil te leggen. Deze worden dus op de bekende wijze voortgezet.

De KNLTB-competitie kan ook doorgaan, waarbij we voor de competitie wel enkele aanpassingen hebben gedaan om de drukte zoveel mogelijk te beperken en rekening te houden met het feit dat de kantine gesloten is. Hierover zijn de captains van de competitieteams inmiddels geïnformeerd.

Voor al deze activiteiten geldt dat de deelnemers van harte welkom zijn maar dat toeschouwers nu helaas even niet hun familieleden of kennissen mogen aanmoedigen.

Hoe nu verder?

We hopen natuurlijk dat de landelijk afgekondigde maatregelen tot het gewenste effect leiden en dat na afloop van de duur van deze maatregelen er weer een versoepeling mogelijk is. Maar dat weten we uiteraard pas over een kleine 3 weken. We wachten nu de evaluatie van de landelijke maatregelen af en bekijken dan of we naar aanleiding van die evaluatie weer in actie moeten komen.

Namens het bestuur,

René, Ron, Wim, Vincent