Update Corona-maatregelen

Beste leden,

Medio maart hebben we jullie geïnformeerd dat we als gevolg van de Corona-maatregelen ons tennispark hebben moeten sluiten. Hierbij hebben we jullie ook laten weten dat bij ontwikkelingen we hierop bij jullie terug zouden komen. Afgelopen dinsdagavond heeft de regering een uitgebreide update gegeven van de stand van zaken en is aangekondigd dat op een aantal punten de eerder ingestelde maatregelen kunnen worden versoepeld. Wat betekent dit voor onze club?

Allereerst het slechte nieuws: senioren mogen nog niet tennissen! Voor senioren gelden dezelfde maatregelen als voorheen, dus sporten in clubverband is niet toegestaan.

Voor de jeugdleden is sprake van een versoepeling van de eerder ingestelde Corona-maatregelen. Dit betekent dat, onder voorwaarden, jeugdleden vanaf 29 april weer mogen tennissen op ons park. Deze voorwaarden worden nu door de KNLTB vertaald naar een aantal protocollen en praktische invullingen. Wellicht hebben jullie hiervan al wat gelezen in de mail die alle leden van de KNLTB hebben ontvangen of hebben jullie dit gezien op de website van de KNLTB. Zodra deze protocollen bekend zijn, zullen we deze zo snel mogelijk uitwerken in een set aan (spel)regels voor onze club, jullie hierover informeren en het park dan openstellen voor onze jeugdleden.

Een voorwaarde voor het weer (gedeeltelijk) openstellen van het park is ook dat de gemeente Leudal hiervoor goedkeuring geeft. We hebben inmiddels met de gemeente contact gehad en zij zijn bezig om hier een (richt)lijn voor te ontwikkelen. Zodra deze bekend is, zullen we daarmee rekening houden bij de heropening van het park.

Wat betreft de trainingen voor de jeugdleden zijn we inmiddels ook al in overleg met Personal Tennis om deze trainingen op zeer korte termijn weer te hervatten. Ook hiervoor geldt dat we nog moeten wachten op de protocollen van de KNLTB en misschien ook de (richt)lijn van de gemeente Leudal.

De voorjaarscompetitie is inmiddels geheel geannuleerd door de KNLTB en verplaatst naar het najaar. Verdere informatie is ons nu niet bekend, maar als we daar meer over weten dan komen we daar bij jullie op terug.

Samengevat: we zijn druk bezig om het park zo snel mogelijk (liefst op 29 april) voor de jeugd weer opengesteld te krijgen, maar moeten als vereniging nog even in de wachtstand totdat gemeente en de KNLTB de benodigde duidelijkheid hebben gegeven. We hopen dat dat begin volgende week zal zijn zodat we jullie in de loop van die week kunnen informeren hoe we de club weer gedeeltelijk gaan re-activeren.

Blijf gezond en voor de senioren: nog even een andere sportieve uitlaatklep zoeken tot ook jullie weer een balletje mogen slaan.

Wim, René, Ron, Rian en Vincent