Opstarten 11 mei?

Beste leden,

Afgelopen woensdagavond heeft de regering weer een uitgebreide update gegeven van de stand van zaken en is aangekondigd dat op een aantal punten de eerder ingestelde maatregelen kunnen worden versoepeld. Wat betekent dit voor TV Napoleon??

Allereerst het goede nieuws: het wordt ook voor senioren weer toegestaan om te tennissen.

En met deze algemene mededeling moeten we het nu even doen. Want we weten nog niet wat de richtlijnen en voorwaarden zijn waaraan we ons als tennissers en club moeten houden. De KNLTB zal hiervoor (net als ze twee weken geleden hebben gedaan bij het weer toestaan van tennissen door jeugdleden) in overleg met onder andere NOC-NSF en VWS aanvullende richtlijnen uitwerken. Deze moeten vervolgens nog door de veiligheidsregio en de gemeente Leudal worden bekeken en vertaald naar onze situatie. Dit vraagt tijd en we hebben hierover al een aantal telefoontjes gepleegd met de gemeente. We hopen spoedig hierover nog duidelijkheid te krijgen van de gemeente en dan zullen we zo snel mogelijk, rekening houdend met deze richtlijnen, ons park ook weer voor de senioren openstellen. We hopen dat dat maandag 11 mei al kan zijn, maar zoals gezegd willen we eerst de richtlijnen van de gemeente afwachten.

Wij hebben inmiddels ook al overleg met Personal Tennis gehad over de trainingen voor de senioren. Doel is om deze trainingen op zeer korte termijn weer te hervatten, indien mogelijk al volgende week. Ook hiervoor geldt dat we moeten afwachten wat hierover uiteindelijk in de richtlijnen wordt aangegeven.

Voor wat betreft de jeugdleden is er nog geen verandering. Zij dienen vooralsnog onder begeleiding te tennissen. Een combinatie ouder – kind wordt niet beschouwd als “onder begeleiding” en is dus niet toegestaan! Daarom organiseert de Jeugdcommissie op zondagochtend van 9-12 begeleid tennis. Jeugdleden dienen zich hiervoor nog steeds op te geven via jeugdcommissie@tvnapoleon.nl.

Samengevat: we zijn druk bezig om het park zo snel mogelijk weer opengesteld te krijgen, maar moeten als vereniging nog even in de wachtstand totdat we de benodigde duidelijkheid hebben gekregen. We hopen die deze week nog te krijgen zodat we jullie uiterlijk zondag kunnen aangeven hoe we het park weer kunnen openstellen. We zullen jullie in ieder geval zondag berichten of (en onder welke voorwaarden) we het park weer kunnen openen.

Wacht dus nog even een paar dagen af om uit te zien naar wat mag en wat niet mag……en blijf gezond!