Opstarten tennis 11 Mei

Beste leden,

Vrijdag hebben we jullie geïnformeerd dat we druk bezig waren om ons park binnen de geldende Corona-regels weer zo snel mogelijk open te stellen. We kunnen jullie meedelen dat we met ingang van maandag 11 mei weer kunnen tennissen. Er is echter wel een aantal spelregels waar we ons aan moeten houden. Die zullen we hieronder verder toelichten.

Goedkeuring gemeente

In de mail van vrijdag schreven we al dat we toen nog geen helderheid hadden over de richtlijnen van de gemeente. Uit overleg met de gemeente en op basis van de nadere uitwerking van de KNLTB denken we dat ons plan dat we bij de gemeente ingediend hebben ook zo zal worden goedgekeurd. We moeten hierbij nog een kleine slag om de arm houden, maar mocht dit leiden tot aanpassingen in de manier waarop we de zaken regelen (zie ook hieronder) dan komen we hier zo snel mogelijk op terug.

Trainingen Personal Tennis

In overleg met Personal Tennis worden de trainingen op maandag 11 mei weer hervat. Inmiddels zijn de trainingsgroepen hierover geïnformeerd.

Vrij tennissen

Het vrij tennissen is (alleen voor senioren, niet voor jeugdleden) vanaf 11 mei toegestaan, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Voor degenen die zich hierin willen verdiepen, verwijzen we naar de site van de KNLTB. Daar vind je op een aantal punten nadere toelichting op deze voorwaarden. Hieronder geven we de belangrijkste voorwaarden aan en ook de wijze waarop we daar binnen Napoleon invulling aan geven.

Algemeen

Als eerste: volg de algemene richtlijnen en protocollen rondom veiligheid en hygiëne zoals bijvoorbeeld uitgebracht door het RIVM en NOC-NSF. Gezond verstand staat voorop!

Singelen mag, dubbelspel nog niet toegestaan

Bij het vrij tennissen is dubbelspel nog niet toegestaan. De KNLTB geeft aan dat er naar gestreefd wordt om het dubbelen vanaf 1 juni weer mogelijk te maken. Dit betekent dus voorlopig even singelen. Overigens is het wel toegestaan om tijdens trainingen met 4 personen op de baan te staan.

Banen moeten vanuit huis vooraf via de Club-app gereserveerd worden

Om teveel drukte op het park te voorkomen, moet thuis via de Clubapp een baan gereserveerd worden. Het is dus niet toegestaan om naar de baan te gaan en daar dan een baan te reserveren. Vooraf gereserveerde banen hoeven nu niet bevestigd te worden op het afhangbord. Voor de trainingen hoeft niet vooraf gereserveerd te worden, de trainingstijden zijn in het afhangbord opgenomen.

Verblijf op het park: alleen om te tennissen

Het is niet toegestaan om op het park aanwezig te zijn zonder reservering van een baan. Dus “even kijken” kan helaas niet, ook niet als ouder kijken bij een activiteit van je kind. Ook ruim vooraf aanwezig zijn of binnen het park “nakaarten” na een enerverende partij is niet toegestaan. Het clubhuis is gesloten, met uitzondering van de ruimte waar het afhangbord hangt en de toiletten. Het verzoek aan eenieder is om van het clubhuis zo weinig mogelijk gebruik te maken en bijvoorbeeld vooraf thuis naar het toilet te gaan en water vanuit thuis mee te nemen. De stoelen op het terras zijn verwijderd en de kleedkamers zijn afgesloten.

We zullen zorgen voor desinfectiemateriaal op het park/in het clubhuis.

Enkele praktische aandachtspunten

  • Maak gebruik van het desinfectiemateriaal
  • Maak geen gebruik van de scoreborden op de baan
  • Geef geen high fives
  • Wissel van baanhelft met de klok mee

Jeugd

De jeugdleden hebben al twee weken een balletje kunnen slaan bij de trainingen of op zondagochtend. Voor hen verandert er dus met de openstelling van het park niets. Omdat voor de jeugd geldt dat zij alleen onder toezicht mogen tennissen, kunnen jeugdleden dus niet vrij tennissen.

Ook ouder-kind tennis is momenteel niet toegestaan. Daarom organiseert de Jeugdcommissie voorlopig op zondagochtend van 9-12 begeleid tennis. Jeugdleden dienen zich hiervoor nog steeds op te geven via jeugdcommissie@tvnapoleon.nl. Op deze zondagochtenden kan dan tot 12.00 uur niet vrij getennist worden door de senioren.

Handhaving

We weten dat de naleving van de richtlijnen kritisch gevolgd zal worden, in eerste instantie door de gemeente. We zullen ook als TV Napoleon zelf zeer frequent de vinger aan de pols houden en kijken of we onszelf houden aan de gemaakte afspraken. Vanuit de vereniging zal dat met name worden opgepakt door de bestuursleden en de leden van de Jeugdcommissie en de Technische Commissie. Mocht het nodig zijn, dan zullen zij de betreffende leden er ook op aanspreken. We gaan er vanuit dat de aanwijzingen dan opgevolgd worden.

Tot slot

We zijn blij dat we na twee maanden het tennispark weer kunnen openen, maar realiseren ons ook dat het kunnen blijven tennissen staat of valt met de (Corona) ontwikkelingen om ons heen en met de wijze waarop we binnen Napoleon hiermee omgaan. Op het eerste hebben we als tennisvereniging nauwelijks invloed. Op de wijze waarop we met het Corona-virus en de maatregelen binnen onze club omgaan, des te meer. Belangrijk is dat onze vereniging geen bron wordt van verspreiding van het coronavirus.

Daarnaast riskeer je bij overtreding van de richtlijnen een boete. Deze is uiteraard voor rekening van de overtreder. Er bestaat echter ook een kans dat TV Napoleon hierop aangesproken wordt. We behouden ons dan ook het recht voor om deze te verhalen op de overtreder(s).

Maar laten we er samen aan werken dat het niet zover komt. Dus graag doen we de oproep aan alle leden om het verstand te laten zegevieren en de afspraken na te komen (en als je ziet dat iemand die even vergeet, spreek hem of haar er dan op aan). Dan hopen we dat er in de komende tijd meer ruimte ontstaat om weer verder te kunnen bouwen aan de activiteiten van onze mooie club.

Veel tennisplezier!

Het bestuur,

Wim, Ron, René, Rian en Vincent