Verruiming tennismogelijkheid en KNLTB-clubapp

Beste leden,

Zondag hebben we jullie geïnformeerd dat we met ingang van afgelopen maandag 11 mei weer konden tennissen. In de afgelopen week hebben we gezien dat hier door veel leden gebruik van is gemaakt. We willen jullie vandaag informeren over een verruiming van een extra tennismogelijkheid en over de KNLTB-clubapp.

Maar als eerste willen we jullie laten weten dat we trots zijn op de wijze waarop onze vereniging met het Corona-virus en de maatregelen is omgegaan. De discipline van alle tennisspelende leden is een compliment waardig, bedankt! Laten we dit zo volhouden, want zoals bekend zal de handhaving streng toezicht blijven houden. We doen dus een beroep op alle leden om de richtlijnen strikt te blijven volgen!

Tennissen ouder-kind nu ook toegestaan

Deze nieuwsbrief brengt ons weer een stapje vooruit! Vanaf zaterdag 16 mei kunnen we ook “ouder – kind” tennis faciliteren. Dan mogen ouders samen met hun (minderjarige) kinderen tennissen. Hierbij moeten wel de regels voor de volwassenen worden gevolgd. Dat betekent dus alleen singelen en niet dubbelen. De ouder wordt hierbij dan gezien als de toezichthouder op het kind. Ook hiervoor geldt natuurlijk dat de banen thuis via de club-app gereserveerd worden.

Omdat slechts een gedeelte van de jeugdleden gebruik kan maken van ouder – kind tennis blijft de Jeugdcommissie voorlopig nog steeds op zondagochtend van 09.00-12.00 begeleid tennis organiseren. Jeugdleden dienen zich hiervoor nog steeds op te geven via jeugdcommissie@tvnapoleon.nl. Op deze zondagochtenden kan dan tot 12.00 uur niet vrij getennist worden door de senioren.

KNLTB-Club-app

Deze week hebben we gehoord dat sommige leden nog vragen hebben over installatie en gebruik van de KNLTB-clubapp. Om ook deze leden in de gelegenheid te stellen om nu vanuit thuis te kunnen afhangen, hebben we hiervoor een korte beschrijving gemaakt die we hieronder hebben opgenomen.

Tenslotte

Wij gaan niet alle regels en disclaimers van afgelopen zondag herhalen maar zoals jullie uiteraard begrijpen zijn deze nog steeds nog van toepassing! En we herhalen dan ook de oproep aan alle leden de afspraken als afgelopen zondag aangegeven na te blijven komen (en als je ziet dat iemand die even vergeet, spreek hem of haar er dan op aan). 

Veel tennisplezier, en als er weer een update mogelijk is horen jullie het zo snel mogelijk!

Het bestuur,

Wim, Ron, René, Rian en Vincent