Extra verruiming tennismogelijkheden

Beste leden,

We willen jullie vandaag informeren over weer een extra verruiming van onze tennismogelijkheden. Wij gaven vorige week aan dat we trots zijn op de wijze waarop onze vereniging met het Corona-virus en de maatregelen is omgegaan. De discipline van alle tennis spelende leden blijft een compliment waardig, bedankt! Laten we dit zo volhouden, want zoals bekend zal de handhaving streng toezicht blijven houden. We doen dus een beroep op alle leden om de richtlijnen strikt te blijven volgen!

Dubbel – tennissen nu ook toegestaan

Deze nieuwsbrief brengt ons weer een stapje vooruit! Vanaf maandag 25 mei kunnen we ook dubbelspel weer faciliteren. We moeten nog een klein voorbehoud maken omdat het verzoek bij de gemeente ligt ter goedkeuring maar wij gaan er van uit dat dit goedgekeurd gaat worden. Vandaar dat vanaf maandag dit toegestaan is.  

Om te zorgen dat de bezetting op ons park niet te groot gaat worden staan wij op banen 5 & 6 alleen single toe. Dit hebben we ook zo ingesteld op het afhangbord. Uiteraard blijft thuis afhangen van toepassing! 

Zondagochtend jeugdtennis

Ook hier een (kleine) verruiming. Jeugdleden moeten nog steeds onder toezicht spelen, maar dit toezicht hoeft niet (meer) een gezinslid te zijn. Dat mag dus ook een andere volwassene zijn. De Jeugdcommissie blijft voorlopig nog steeds op zondagochtend van 09.00-12.00 begeleid tennis organiseren. Jeugdleden dienen zich hiervoor nog steeds op te geven via jeugdcommissie@tvnapoleon.nl. Op deze zondagochtenden zijn dan tot 12.00 uur slechts twee banen beschikbaar voor vrij tennis door senioren.

Tenslotte

Wij gaan niet alle regels en disclaimers herhalen maar zoals jullie uiteraard begrijpen zijn deze nog steeds nog van toepassing! En we herhalen dan ook de oproep aan alle leden om de afspraken na te blijven komen (en als je ziet dat iemand die even vergeet, spreek hem of haar er dan op aan). Zoals eerder aangegeven komt de handhaving ons regelmatig bezoeken en het is van zeer groot belang voor onze vereniging om zonder problemen stapje voor stapje voorwaarts te kunnen.

Veel tennisplezier, en als er weer een update mogelijk is horen jullie het zo snel mogelijk!

Het bestuur, 

Wim, Ron, René, Rian en Vincent