Korte nieuwsbrief

Beste leden,

Hierbij weer een korte nieuwsbrief.

Naleving afspraken

We zien dat de afspraken die we hebben gemaakt om het tennispark weer open te kunnen stellen goed nageleefd worden. We hebben reeds enkele controles gehad op ons park, en deze hebben gelukkig niet geleid tot opmerkingen vanuit de gemeente. Wel hebben we een verzoek aan jullie wat betreft het sluiten van de toegangspoort.

De afgelopen week bleek de toegangspoort naar ons park soms niet gesloten te zijn terwijl er geen leden op het park meer aanwezig waren. Zouden jullie erop willen letten dat jullie de toegangspoort sluiten als jullie als laatste het park verlaten?

Voortgang opstarten activiteiten TV Napoleon

Inmiddels heeft de regering een aantal maatregelen verruimd dan wel aangekondigd dat als de ontwikkelingen de goede kant op blijven gaan ze per 1 juli mogelijk tot verruiming zal overgaan. Dit betekent ook iets voor onze vereniging. Hieronder geven we jullie de belangrijkste gevolgen weer:

Double Trouble

We willen vanaf woensdag 10 juni de Double Trouble op de woensdagavond (19.30-21.00) weer opstarten. Hiervoor zullen we maximaal 3 banen reserveren. Omdat we ons ook nu nog moeten houden aan de regel dat we de drukte op ons park zo gering mogelijk moeten houden en hierop op voorhand zicht willen hebben, is aanmelding vooraf nu verplicht. Dit met het oog op het maximum aantal deelnemers van 12 dat nu aan de Double Trouble kan deelnemen. Aanmelding kan via een mail naar Wim Engels (secretaris@TVNapoleon.nl). Aanmelden kan iedere week tot en met maandagavond. Geef in de mail ook even je telefoonnummer door zodat Wim eventueel contact met je kan opnemen als de 12 personen zijn bereikt.

Interne mix competitie

De interne mix competitie is al sinds vele jaren een drukbezochte activiteit van onze vereniging. Helaas hebben we die ook moeten annuleren. We werken er nu aan dat om deze zo spoedig mogelijk (wellicht in eerste instantie in een wat afgeslankte vorm) weer te kunnen organiseren. We informeren jullie hierover als we weer gaan opstarten.

Ouder-kind toernooi zondag 14 juni afgelast

Het ouder-kind toernooi zal niet doorgaan. We bekijken of het mogelijk op een later moment dit jaar alsnog gespeeld kan worden. Hierover zullen we jullie dan tijdig informeren.

Voorlopig blijft de Jeugdcommissie nog steeds op zondagochtend van 09.00-12.00 begeleid tennis organiseren. Jeugdleden kunnen zich hiervoor opgeven via jeugdcommissie@tvnapoleon.nl. Op deze zondagochtenden kan dan tot 12.00 uur beperkt aantal banen vrij getennist worden door de senioren.

Kantine

Op dit moment mogen sportkantines nog niet open. Als de ontwikkelingen de goede kant uit gaan, zou er per 1 juli de mogelijkheid bestaan om de kantine weer open te stellen. We gaan nu samen met de Paviljoencommissie aan de slag om voorbereidingen te treffen voor een heropening van de kantine.

Afhangen zonder bevestiging in hal

Zoals bekend kan er alleen getennist worden als de banen vanuit huis met de Club-app gereserveerd zijn. We hebben van enkele leden de opmerking gekregen dat ze dachten dat reservering op het afhangbord in de hal bevestigd moet worden. Dit was normaal inderdaad verplicht, maar zoals we al eerder hebben geschreven is het nu tijdelijk niet verplicht/noodzakelijk om de reservering van de banen in de hal te bevestigen. Dit met het oog om zo weinig mogelijk leden in het paviljoen te hebben.

En rondom het paviljoen hebben we nog een ander punt. Afgelopen week hebben we gezien dat de buitendeur in de hal open stond (met de haak vastgezet). We vragen jullie om de deur gesloten te houden. Met je ledenpasje kun je desgewenst altijd naar binnen, maar nu de kantine (nog) niet open is willen we de deur graag in het slot hebben.

Veel tennisplezier.

Het bestuur,

Wim, Ron, René, Rian en Vincent