Verder terug naar het “oude” normaal

Beste leden,                                                                                    

In de afgelopen twee maanden hebben we met een aantal randvoorwaarden en afspraken weer kunnen tennissen. We hebben geconstateerd dat de naleving van deze afspraken op een goede manier heeft plaatsgevonden. Dank daarvoor aan alle leden. Zoals jullie ongetwijfeld niet is ontgaan, zijn de maatregelen rondom Corona deze week weer versoepeld. Wat dit betekent voor (een aantal activiteiten van) onze vereniging willen we jullie hieronder toelichten.

Opening kantine vanaf 1 juli

We hebben al eerder laten weten dat we er naar streven om vanaf 1 juli de kantine weer te openen. Inmiddels is de Paviljoencommissie druk in de weer om te bekijken hoe we dit zouden kunnen regelen. Het plan hiervoor is inmiddels bij de gemeente Leudal ingediend. We wachten nog op de goedkeuring hiervan. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang, waarbij de grootste uitdaging er nu in zit hoe we de 1,5 meter gaan invullen. Als we op tijd de goedkeuring hebben ontvangen en onze voorbereidingen hebben kunnen afronden, gaan we de kantine (her)openen op 1 juli. Is die datum niet haalbaar, dan natuurlijk zo snel mogelijk daarna.

Vooraf afhangen via Club-app niet meer verplicht

Bij aanvang hebben we in verband met het beperken van de drukte op het park baanreservering via de Club-app verplicht gesteld. Met ingang van 1 juli is het ook weer toegestaan dat er op het park zelf een baan gereserveerd kan worden. Afhangen met de Club-app blijft natuurlijk mogelijk. Houd er bij het afhangen met de Club-app rekening mee dat nu ook weer vooraf bevestigen (10 minuten voordat je begint met spelen) verplicht is, anders vervalt de reservering.

Clubkampioenschappen singel (jeugd en senioren) verplaatst

In onze jaarkalender hadden we opgenomen dat we volgende week de clubkampioenschappen singel zouden organiseren. We hebben besloten om deze uit te stellen. We zullen deze nu gezamenlijk met de dubbels/mix in de weken 35 en 36 (24 augustus-6 september) organiseren. Hierover zullen we over enige tijd via de Jeugdcommissie en de Technische Commissie naar jullie communiceren.

Molentoernooi 2020 gaat niet door

Ondanks het feit dat het met de op 1 juli ingaande versoepelingen omtrent het Coronavirus mogelijk is een toernooi te organiseren, hebben bestuur en Molentoernooi-commissie in onderling overleg besloten hiervan voor dit jaar af te zien. Ons Molentoernooi telt al een paar jaar op rij ruim 300 deelnemers. Volle baanbezetting, maar ook met veel aandacht voor de mensen naast de baan. Een tombola met mooie prijzen, een feestavond met DJ, een BBQ enzovoort. Regelmatig zat ons terras vol. 

Ondanks de versoepeling, gelden er echter zeker nog beperkende regels. En ondanks vele suggesties en ideeën, waaronder wedstrijden op tijd spelen, denken we dat we teveel concessies zullen moeten doen om ons Molentoernooi zijn naam eer aan te doen. Naast het prestatieve karakter van ons toernooi, is gezelligheid met veel contactmogelijkheden een uitgangspunt voor ons en met de huidige beperkingen zouden we deze juist moeten ontmoedigen. Dus helaas geen Molentoernooi dit jaar. De Molentoernooi-commissie zal alle deelnemers van voorgaande jaren hierover ook informeren.

Double trouble

Met de verruiming van de maatregelen hebben we ook besloten om de verplichte aanmelding voor de Double Trouble op de woensdagavond te laten vervallen. Dus als je zin hebt om op woensdagavond vanaf 19.30 een balletje te slaan, kom dan naar de baan en dan kun je in willekeurige wisselende samenstelling met andere leden tennissen.

Interne mix weer van start

De interne mix-competitie op de donderdagavonden heeft ook een aantal maanden stilgelegen. We gaan vanaf 27 augustus verder met de volgende ronde. Hiervoor kunnen jullie je tezijnertijd weer inschrijven. We proberen in aanloop naar 27 augustus in de vakantie-periode een extra ronde te organiseren, maar dit is nog even onder voorbehoud. Houd je mail in de gaten.

Maandag- en donderdagochtendtennis

Binnenkort gaat weer een nieuwe ronde van de maandag- en donderdagochtendtennis van start. Jullie ontvangen hiervan nog een bericht via de organisator Harry Geraedts

Jeugd: vrij tennissen is nu mogelijk

Vanaf 1 juli mag de jeugd weer zonder begeleiding tennissen.

Het bestuur,

René, Ron, Wim, Rian, Vincent