Update Corona

Beste leden,

Jullie hebben het in de afgelopen weken overal kunnen lezen: Het Coronavirus is helaas op de weg terug. Maandagavond heeft de regering een aantal aangescherpte maatregelen bekend gemaakt.

Enkele van deze aangescherpte maatregelen raken ook onze tennissport. Het goede nieuws is dat we gelukkig kunnen blijven tennissen! Maar er is ook een aantal zaken waar de teugels weer strakker aangetrokken worden. Hieronder kort de belangrijkste zaken die TV Napoleon raken en hoe we daar mee om willen gaan:

Sluiting kantine

Een belangrijke maatregel is dat alle sportkantines gesloten moeten worden. Dit betekent dat we vanaf dinsdag 29 september onze kantine hebben gesloten. Vooralsnog geldt deze maatregel voor een periode van 3 weken. We zullen in overleg met de Paviljoencommissie bekijken hoe we met de reeds ingeroosterde diensten in deze periode omgaan.

Geen publiek/toeschouwers bij sportwedstrijden

Publiek bij sportwedstrijden is niet meer toegestaan. Dat betekent dat je alleen op het park bent als je gaat tennissen of net getennist hebt. Dus “even kijken” kan helaas niet, ook niet als ouder kijken bij een activiteit van je kind. Ook ruim vooraf aanwezig zijn of binnen het park “nakaarten” na een enerverende partij is nu niet meer toegestaan.

Competitie en andere activiteiten gaan (in aangepaste vorm) door

Op dit moment is er geen reden om vanwege de ontwikkelingen rondom Corona de activiteiten die we nu organiseren (denk bijvoorbeeld aan double-trouble op woensdagavond, de interne mix-competitie op donderdagavond, de trainingen etc) stil te leggen. Deze worden dus op de bekende wijze voortgezet.

De KNLTB-competitie kan ook doorgaan, waarbij we voor de competitie wel enkele aanpassingen hebben gedaan om de drukte zoveel mogelijk te beperken en rekening te houden met het feit dat de kantine gesloten is. Hierover zijn de captains van de competitieteams inmiddels geïnformeerd.

Voor al deze activiteiten geldt dat de deelnemers van harte welkom zijn maar dat toeschouwers nu helaas even niet hun familieleden of kennissen mogen aanmoedigen.

Hoe nu verder?

We hopen natuurlijk dat de landelijk afgekondigde maatregelen tot het gewenste effect leiden en dat na afloop van de duur van deze maatregelen er weer een versoepeling mogelijk is. Maar dat weten we uiteraard pas over een kleine 3 weken. We wachten nu de evaluatie van de landelijke maatregelen af en bekijken dan of we naar aanleiding van die evaluatie weer in actie moeten komen.

Namens het bestuur,

René, Ron, Wim, Vincent