Update Corona

Beste leden,

Het begint bijna te wennen: kort nadat premier Rutte een nieuwe Corona-persconferentie heeft gegeven informeren we jullie over de betekenis hiervan voor onze vereniging.

Vrij tennissen: zowel singel als dubbel toegestaan

We mogen gelukkig blijven tennissen! Er zijn geen beperkingen opgelegd wat betreft het vrij tennissen. Dat betekent dat er zowel gesingeld als gedubbeld mag worden. Hierover ontstond dinsdagavond tijdens de persconferentie wat onduidelijkheid maar de KNLTB heeft vandaag aangegeven dat dit wel is toegestaan. Wel willen we graag dat we daarbij een aantal afspraken hanteren die we ook eerder dit jaar al hadden. Zie ook verderop in dit bericht.

KNLTB-competitie

De KNLTB heeft naar aanleiding van de nieuwe Corona-maatregelen besloten om de KNLTB Competitie 2020 zowel voor de jeugd als de senioren per direct te beëindigen. Dus daarmee is deze toch al vreemd verlopen competitie nu abrupt tot een einde gekomen.

Interne georganiseerde activiteiten

Het houden of spelen van officiële wedstrijden voor senioren is niet meer toegestaan. Dit geldt ook voor interne georganiseerde wedstrijden. Concreet betekent dit dat vanaf morgen 15 oktober de interne mix-competitie op donderdagavond, de Double Trouble op woensdagavond en het recreatie-tennis op maandag- en donderdagochtend komen te vervallen.

Trainingen gaan door

De trainingen kunnen doorgaan. De maximale groepsgrootte van 4 personen per baan is exclusief de trainer. Bij die trainingen waarbij er training wordt gegeven aan meer dan 4 personen wordt gebruik gemaakt van 2 banen waarmee we ook voldoen aan de eis van de maximale groepsgrootte.

Kantine, kleedkamers/douches, toiletten

De kantine, kleedkamers en douches blijven gesloten. De toegangsdeur naar de hal en daarmee de toiletten blijft toegankelijk en te openen met het ledenpasje. Hierin komt dus naar aanleiding van de nieuwe maatregelen geen verandering.

Overige zaken

In het voorjaar hebben we een aantal maatregelen ingevoerd om de drukte op het park zoveel mogelijk te beperken. Ook nu is de onderliggende boodschap van de landelijke aanscherping hetzelfde. Daarom stellen we voor onze vereniging enkele van de in het voorjaar ingestelde maatregelen weer in.

  • Wellicht overbodig, maar houd je aan de algemene Corona-richtlijnen!
  • Publiek bij sportwedstrijden is niet meer toegestaan. Dat betekent dat je alleen op het park bent als je gaat tennissen of net getennist hebt. Dus “even kijken” kan helaas niet, ook niet als ouder kijken bij een activiteit van je kind. Ook ruim vooraf aanwezig zijn of binnen het park “nakaarten” na een enerverende partij is nu niet meer toegestaan.
  • Om eventuele drukte in de hal te voorkomen willen we graag dat de banen via de Club-app worden gereserveerd. Het is nu niet nodig om de reservering op het afhangbord in de hal te bevestigen. Dit met het oog om zo weinig mogelijk leden in het paviljoen te hebben.

En omdat er nu de kantine gesloten blijft, vragen we nog even jullie aandacht voor het uitzetten van de verlichting als jullie ’s avonds klaar zijn met tennissen en erop te letten dat de laatste de poort achter zich dicht trekt in het slot.

Ook wij vinden het erg jammer dat er weer meer beperkingen nodig blijken waardoor we ook als vereniging minder kunnen en mogen en de teugels weer moeten aantrekken. Laten we hopen dat de maatregelen uiteindelijk het gewenste effect hebben. Gelukkig kunnen we voorlopig (als ook het weer meewerkt) nog lekker een balletje blijven slaan!

Tot na de volgende Corona-persconferentie.

Namens het bestuur,

René, Ron, Wim, Vincent