Nieuwsbrief 1 maart 2021

Beste leden,

Hierbij weer een nieuwe nieuwsbrief, ook dit keer weer met enkele Corona-gerelateerde onderwerpen.  

Verruiming mogelijkheden dubbelspel vanaf 2 maart (dubbelspel t/m 26 jaar toegestaan)  

In de persconferentie van afgelopen week zijn wat betreft het sporten enkele verruimingen aangekondigd. Voor het tennissen betekent dit dat de leeftijdsgrens om te mogen dubbelen is verhoogd naar 26 jaar.

Dit betekent dat het nu vanaf 3 maart ook bij TV Naploleon dubbelspel weer is toegestaan, waarbij wel de randvoorwaarde geldt dat niemand ouder mag zijn dan 26 jaar. In praktische zin staan we nu op het afhangbord alleen singels toe. We kunnen niet aan de voorkant inregelen dat leden t/m 26 jaar wel mogen dubbelen en de overige senioren niet. Dus als je wilt dubbelen, reserveer dan net als bij een singel met twee personen de baan. De tijdsduur van de reservering voor de dubbel is één uur.  

Corona introducees  

In deze Corona-tijd is het voor veel sporters niet of maar zeer beperkt mogelijk om hun sport te beoefenen. Tennissen bij TV Napoleon is (uiteraard binnen de Corona-spelregels) gelukkig wel mogelijk gebleven. We hebben in de afgelopen tijd van diverse leden het verzoek gekregen of er een mogelijkheid zou zijn om gedurende deze periode met niet-leden bij ons op de vereniging te tennissen.

We hebben dit verzoek binnen het bestuur besproken en we hebben besloten om aan de vraag van de leden tegemoet te komen. Hierbij hebben wel een aantal uitgangspunten gehanteerd. Denk aan het feit dat deze tijdelijke mogelijkheid niet ten koste mag gaan van de mogelijkheden van de leden om op de huidige (populaire) uren te tennissen. We kiezen ook niet voor een Corona-abonnement, maar voor de vorm waarbij een lid van TV Napoleon één persoon introduceert om een balletje mee te gaan slaan).  Hieronder zetten we kort de belangrijkste uitgangspunten op een rij: ·        

 • We willen ruimte bieden om invulling te geven aan de vraag van leden.       
 • Bevorderen en promoten van tennis bij TV Napoleon.        
 • Mag niet gaan knellen met baanbezetting/huidige leden moeten kunnen blijven tennissen op de door hun gewenste momenten.        
 • Baanbezetting in daluren staat uitbreiding toe.    
 • Geen aparte “Corona-leden” of Corona-abonnementen, wel de mogelijkheid voor leden van TV Napoleon om niet-leden te introduceren.    
 • Alleen introductie door/spelen met leden van TV Napoleon. Dus geen bezetting op baan door alleen niet-leden. Per introducee is één lid aanwezig op de baan (dus niet een situatie dat één lid 3 introducees meeneemt als we weer zouden mogen dubbelen).     
 • Geen deelname van Corona-introducees aan andere activiteiten die door of via TV Napoleon worden georganiseerd. Dat vereist dus een lidmaatschap van TV Napoleon.    
 • Er wordt gedurende de periode waarin deze regeling van toepassing is geen financiële bijdrage gevraagd van de introducees.      
 • Leden zijn verantwoordelijk voor de introducees.        
 • Corona-introducees mogen alleen tennissen op daluren. Deze worden als volgt gedefinieerd:    
  • Maandag-vrijdag tot 19.00 
  • Zaterdag en zondag hele dag          
 • Deze mogelijkheid wordt vooralsnog geboden tot en met juni 2021. Gedurende deze periorde stellen we geen maximum aan het aantal keer dat iemand wordt geïntroduceerd.      
 • De regeling kan afhankelijk van de ervaringen in de komende tijd worden aangepast.  

In de praktijk zal het reserveren van de baan via de KNLTB-Clubapp op dezelfde wijze (kunnen) plaatsvinden als normaal gedaan wordt bij het reserveren met een introducé.  Dus geef de naam en het mailadres van de introducé aan bij het reserveren van een baan. We zullen bijhouden in welke mate van deze mogelijkheid gebruik gemaakt wordt.  

We gaan er van uit dat we jullie hiermee voor nu voldoende geïnformeerd hebben. Als er vragen zijn, laat het ons dan weten. Ga lekker tennissen (en houd rekening met de afspraken) en als er weer een nieuwe ontwikkelingen zijn, horen jullie het zo snel mogelijk van ons!  

Veel tennisplezier.  

Namens het bestuur,

René, Ron, Rafke, Vincent