Zaterdag ALV en start activiteiten

Beste leden,  

Zaterdagmiddag is de Algemene Leden Vergadering, wij rekenen op een grote opkomst! Geef je dus snel op, indien je dit nog niet hebt gedaan, via een mailtje naar secretaris@tvnapoleon.nl

Tevens vragen wij jullie aandacht voor het volgende openingsplan naar aanleiding van verruiming in de coronamaatregels.

Double Trouble op de woensdagavond om 19.30 gaan we weer starten vanaf 9 juni.

Daarnaast, onder voorbehoud dat het kabinet stap 3 van hun stappenplan in werking gaat zetten volgens plan, gaan ook de volgende twee activiteiten weer beginnen:

  • Maandag & donderdagochtend tennis. Dit mag weer starten vanaf maandag 14 juni.   
  • De interne mix op donderdagavond mag weer starten vanaf donderdag 17 juni.

De reguliere commissies zullen deze twee activiteiten weer oppakken en verzorgen, waarvoor dank!

Komt allen gezellig een balletje slaan op onder andere een van deze activiteiten op onze bruisende vereniging.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Tennisvereniging Napoleon