Interne 16+ Mixed – competitie 2021

Beste tennisvrienden,

De mails over de start van het Midweektennis op woensdag en het Maandag- en Donderdagochtend tennis hebben we inmiddels allemaal al gehad, en daar komt nu deze mail over de start van de interne competitie bij. En uiteraard mèt de uitnodiging om weer mee te spelen!

Door de situatie rondom Corona is er niet eerder dit jaar gespeeld en begint deze maand daarom de eerste speelronde, 2021-01. Iedereen, ook oud-deelnemers, wordt gevraagd zich opnieuw aan te melden voor de interne competitie.

Op 17 juni 2021 begint de interne weer. Gespeeld wordt – belangrijk!- met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM en de KNLTB.

De speeldagen zijn de donderdagen 17 en 24 juni en 1 en 8 juli (speelronde 2021-01). De speelronden ná de vakantie worden nog vastgesteld en hiervoor kun je je ook later aanmelden.

Hoe ging het ook al weer?

  • Belangrijk uitgangspunt is dat deelnemers een uitdagende wedstrijd kunnen spelen.
  • Competitie en gezelligheid gaan hand in hand.
  • De poules worden vastgesteld door de wedstrijdleiding op basis van de eventuele uitslagen van teams van de laatste ronde van 2020 en de speelsterkte op het ledenpasje van de deelnemers.
  • De wedstrijden worden in poules gespeeld op een vastgesteld tijdstip en duren 5 kwartier. Een belsignaal geeft het einde van de wedstrijd aan; punten worden niet afgespeeld. 
  • Na iedere wedstrijddag worden de uitslagen bijgewerkt en ook wordt er een rating opgemaakt. Deze worden iedere week aan de deelnemers gemaild dan wel op de website van Napoleon geplaatst.
  • Bij verhindering maak je zelf een afspraak met je partner en tegenstanders om een inhaaldatum af te spreken (daartoe wordt aan alle deelnemers voorafgaand aan de eerste speeldag een deelnemerslijst toegestuurd, met daarop alle mailadressen en alle telefoonnummers van de spelers). Inhalen kan ook op een vrije baan op één van de andere speeldagen (wel van tevoren afstemmen met de organisatie of er vrije banen zijn). Als op een niet-reguliere speeldag wordt ingehaald, moet men gewoon afhangen.
  • Nadat de poule is uitgespeeld, wordt gekeken welke teams promoveren en degraderen. In de hoogste twee poules en de laagste twee poules promoveren/degraderen niet één maar twee teams.
  • Het is altijd mogelijk om tussentijds, na beëindiging van een competitieronde, in te schrijven voor de volgende ronde.

Wil je deelnemen aan deze competitie, geef je dan uiterlijk zaterdag 12 juni, 9.00 uur op via onderstaand aanmeldformulier: