ALV TV Napoleon donderdag 10 maart

Beste leden en ouders/verzorgers van jeugdleden, 

Bij deze willen wij jullie graag uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering van Tennisvereniging Napoleon op donderdag 10 maart om 19.00 uur.  Deze avond zullen we samen terugkijken naar het afgelopen tennisjaar (2021). Samen met jullie willen we ook kijken naar het huidige tennisjaar (2022).  Via de mail ontvangen jullie de agenda, de notulen van ALV 2021 en de jaarverslagen van onze commissies van 2021.   

Wanneer jullie niet in de gelegenheid zijn om aan te sluiten, vragen we jullie om je af te melden via: secretaris@tvnapoleon.nl

Wij hopen op een grote betrokkenheid en opkomst, zodat we samen het succes van TV Napoleon kunnen delen.   

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van Tennisvereniging Napoleon