Introductieregeling

In deze Corona-tijd is het voor veel sporters niet of maar zeer beperkt mogelijk om hun sport te beoefenen. Tennissen bij TV Napoleon is (uiteraard binnen de Corona-spelregels) gelukkig wel mogelijk gebleven. We hebben in de afgelopen tijd van diverse leden het verzoek gekregen of er een mogelijkheid zou zijn om gedurende deze periode met niet-leden bij ons op de vereniging te tennissen.

We hebben dit verzoek binnen het bestuur besproken en we hebben besloten om aan de vraag van de leden tegemoet te komen. Hierbij hebben wel een aantal uitgangspunten gehanteerd. Denk aan het feit dat deze tijdelijke mogelijkheid niet ten koste mag gaan van de mogelijkheden van de leden om op de huidige (populaire) uren te tennissen. We kiezen ook niet voor een Corona-abonnement, maar voor de vorm waarbij een lid van TV Napoleon één persoon introduceert om een balletje mee te gaan slaan).  Hieronder zetten we kort de belangrijkste uitgangspunten op een rij: ·        

 • We willen ruimte bieden om invulling te geven aan de vraag van leden.       
 • Bevorderen en promoten van tennis bij TV Napoleon.        
 • Mag niet gaan knellen met baanbezetting/huidige leden moeten kunnen blijven tennissen op de door hun gewenste momenten.        
 • Baanbezetting in daluren staat uitbreiding toe.    
 • Geen aparte “Corona-leden” of Corona-abonnementen, wel de mogelijkheid voor leden van TV Napoleon om niet-leden te introduceren.    
 • Alleen introductie door/spelen met leden van TV Napoleon. Dus geen bezetting op baan door alleen niet-leden. Per introducee is één lid aanwezig op de baan (dus niet een situatie dat één lid 3 introducees meeneemt als we weer zouden mogen dubbelen).     
 • Geen deelname van Corona-introducees aan andere activiteiten die door of via TV Napoleon worden georganiseerd. Dat vereist dus een lidmaatschap van TV Napoleon.    
 • Er wordt gedurende de periode waarin deze regeling van toepassing is geen financiële bijdrage gevraagd van de introducees.      
 • Leden zijn verantwoordelijk voor de introducees.        
 • Corona-introducees mogen alleen tennissen op daluren. Deze worden als volgt gedefinieerd:    
  • Maandag-vrijdag tot 19.00 
  • Zaterdag en zondag hele dag          
 • Deze mogelijkheid wordt vooralsnog geboden tot en met juni 2021. Gedurende deze periorde stellen we geen maximum aan het aantal keer dat iemand wordt geïntroduceerd.      
 • De regeling kan afhankelijk van de ervaringen in de komende tijd worden aangepast.