LED-baanverlichting

1. Baanverlichting mag normaliter slechts tot 23.00 uur gebruikt worden

2. LED-baanverlichting mag je zonder beperking in-/uitschakelen

  • Mag na uitschakelen direct weer ingeschakeld worden
  • Inschakelen of Uitschakelen = knopje 3 tellen ingedrukt houden

3. Altijd eerst digitaal afhangen = vaststelling baanreservering

Daarna de verlichting van jouw baan inschakelen

Steeds ALLEEN verlichting van jouw baan inschakelen

4. Lichthinder buren:

  • Verlichting op de banen 7&8 mag ALLEEN gebruikt worden als ALLE overige 6 banen reeds bezet zijn
  • Verlichting op baan 7 als ALLERLAATSTE in gebruik nemen

5. Na afloop svp DIRECT de verlichting van JOUW BAAN uitschakelen

Ook als er op de naastliggende baan nog gespeeld wordt.

6. Energiebesparing:

  • Verlichting steeds per kooi in gebruik nemen. Verlichting in een lege kooi alleen inschakelen als er geen vrije baan beschikbaar is in reeds gebruik zijnde kooien.
  • Steeds ALLEEN de verlichting voor je eigen baan inschakelen en niet de verlichting voor de naastliggende baan. Het systeem zal automatisch OOK de verlichting op de gedeeltelijke sterkte inschakelen, zodat er een egale verlichting op jouw baan wordt bereikt.
  • Als je de 2e baan van een kooi gaat bespelen dan is er reeds licht van alle lampen in die kooi, maar moet je de verlichting voor jouw baan wel nog inschakelen – Ledje aan.