Huishoudelijk Reglement

Tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering van TV Napoleon zal het Huishoudelijk Reglement vastgesteld moeten worden. De “Werkgroep Regels” heeft hiervoor bijgaand (door het werkbestuur goedgekeurde) concept opgesteld.

HHR TV Napoleon (concept)