Lidmaatschap/aanmelden

De contributie voor senioren bedraagt € 120,- per jaar (van jan. t/m dec). Senior-leden die zich later in het seizoen aanmelden, betalen € 10,- per nog resterende maand. Ongeacht op welke dag in de maand aangemeld wordt, geldt de betreffende maand als eerste maand.

De contributie voor jeugdleden bedraagt €190,- per jaar (van jan. t/m dec). Het jeugdlidmaatschap is een zogenaamd “all-inclusive lidmaatschap” waarin de volgende onderdelen zitten: vrij tennis, 28 trainingen (hele jaar rond), herfstkamp, wintertoernooi, clubkampioenschappen, ouder-kind toernooi, competitie, tennis-clinic en play-ins. Voor nieuwe Jeugdleden zal in het eerste jaar de contributie naar rato van het aantal trainingen bepaald worden.

U kunt lid worden van TV Napoleon door het aanmeldformulier volledig in te vullen en te verzenden. Hiermee gaat u akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van onze vereniging/onze regels m.b.t. zelfwerkzaamheid. Verder geeft u volmacht om u als lid aan te melden bij de KNLTB. Daarnaast geeft u toestemming aan Tennisvereniging Napoleon om jaarlijks het verschuldigde bedrag aan contributie van uw bank-/girorekening automatisch te incasseren. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Tevens geeft u door het invullen van onderstaand formulier toestemming om  uw persoonsgegevens door de vereniging of door derden (w.o. KNLTB en partnerorganisaties) te laten verwerken, indien en voor zover dit van belang is voor de vereniging en dit mogelijk is binnen de statutaire doelstelling van de vereniging, zoals nader uitgewerkt in de privacyverklaring van Tennisvereniging Napoleon. Met betrekking tot het publiceren van beeldmateriaal of gegevens, die herleidbaar zijn tot een identificeerbaar persoon, verklaar ik dat materiaal (foto’s, video of andere informatiedragers) waarop ik (of het betreffende jeugdlid) herkenbaar of identificeerbaar ben, gebruikt mag worden in overeenstemming met de privacyverklaring.

Klik HIER om u aan te melden