Opzeggen

Leden die zich willen afmelden dienen dit voor 1 januari te doen door onderstaand formulier in te vullen. Leden die zich na 1 januari afmelden, dienen er rekening mee te houden, dat de door de vereniging aan de KNLTB af te dragen bondscontributie op hen wordt verhaald.

Voor de vereniging is het belangrijk te weten waarom mensen het lidmaatschap beëindigen. Dit kan ons helpen dingen te verbeteren. Daarom vragen wij u in te vullen wat die reden is. Ook is er ruimte voor opmerkingen en suggesties.