Statuten

Door de “Werkgroep Regels” worden adviezen opgesteld die van belang zijn om binnen de Tennisvereniging Napoleon een afgewogen geheel aan regels te kunnen hanteren. Door de werkgroep is in dit verband o.a. uitgebreid onderzoek gedaan naar regels die in de statuten van de nieuwe vereniging moeten worden opgenomen.

Het resultaat van dat onderzoek treft u bijgaand aan. De besturen van HTC en TVA hebben met dank aan de werkgroep besloten de voorgestelde regels door te leiden naar de notaris die de statuten van Napoleon zal opnemen in de notariële akte voor de fusie van onze tennisverenigingen.