Reglement Cameratoezicht

Toelichting          

De maatschappij verandert, de kans op onveilige situaties is aanwezig, ook voor onze vereniging. Denk daarbij aan mogelijke incidenten als inbraak, ruzie, overval, andere calamiteiten of onheil. 

We hebben een alarmsysteem geïnstalleerd om onze eigendommen in kantine, keuken, voorraadruimte van de accommodatiecommissie  (grote berging) en in de technische ruimtes (meterkast, cv-ruimte) te kunnen beschermen, alsook voor uw en onze veiligheid.             

In de praktijk werden we regelmatig geconfronteerd met een tweetal incidenten:            

  • Vals alarm      
  • Alarm niet ingeschakeld          

waarbij we niet onmiddellijk kunnen vaststellen wat er precies aan de  hand is en er dus iemand ter plekke moet gaan om  e.e.a. nader te onderzoeken; hetzij door een ingehuurde bewakingsdienst, hetzij door een vrijwilliger van TVN.             

Een of meerdere camera’s kunnen ons helpen bij ons streven naar veiligheid van personen en eigendommen en bij het voorkomen van bovengenoemde incidenten.

Het doel van zulk cameratoezicht is: herkenning, signalering, identificatie & preventie.               

  1. Bij vals alarm, waarbij er onterecht wordt gealarmeerd en er geen aanwijsbare, externe factoren van invloed zijn geweest kan m.b.v. camerabeelden kan door de Meldkamer van de Alarmcentrale, en/of door TVN zelf, op afstand worden vastgesteld of er werkelijk sprake is van een incident c.q. inbraak, of dat er slechts sprake is van een vals alarm.            
  2. Is het alarm niet ingeschakeld, met onnodige risico’s voor inbraak, diefstal, vernielingen e.d. dan kan m.b.v. camerabeelden kan door ons zelf worden vastgesteld of de kantine ruim na het geplande sluitingsuur daadwerkelijk leeg is, terwijl  het alarm niet blijkt te zijn ingeschakeld. Vervolgens kan het alarm van op afstand worden ingeschakeld.

Bij het gebruik van camera’s moet de privacywetgeving in acht worden genomen. Er zijn aan de ingang van het park en aan de ingang van het Paviljoen bordjes opgehangen, waarop wordt gemeld dat er camerabewaking is en dat er beeldopnamen (kunnen) worden gemaakt.

Het reglement geeft met behulp van de regels aan hoe er met de beelden kan/mag worden omgegaan en hoe de toegang tot de beelden voor onbevoegden wordt  afgeschermd.            

Het bestuur