Zelfwerkzaamheid

Tennis Vereniging Napoleon Reglement Zelfwerkzaamheid  vanaf 1-4-2020

Artikel 1

Tennisvereniging Napoleon verwacht van haar leden zelfwerkzaamheid om als gezonde vereniging te kunnen blijven functioneren. Zelfwerkzaamheid door de leden van de vereniging is in beginsel dan ook verplicht voor alle seniorleden.

Artikel 2

De zelfwerkzaamheid bestaat voornamelijk uit kantinediensten (bar- en/of keukendiensten). Er zijn beperkt alternatieve diensten, welke worden aangewezen bij bestuursbesluit.

Artikel 3

De zelfwerkzaamheidsperiode

 1. loopt vanaf 1 april t/m 31 maart van het volgende jaar. De maanden januari, februari en maart van het volgende jaar behoren dus ook tot ‘dit jaar’;
 2. loopt 5 maanden achter op verenigingsjaar (het verenigingsjaar loopt van 1 november t/m 31 oktober).

Artikel 4

 1. Het aantal verplichte diensten per jaar wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld op basis van het aantal leden, zoals nader omschreven in dit artikel, het aantal benodigde diensten. Indien het bestuur te zake geen vaststelling doet geldt het aantal verplichte diensten van het afgelopen jaar.
 2. Uitgangspunten voor verplichte diensten zijn:

      Voor bestaande leden:

 1. 3 diensten voor leden vanaf 19 t/m 65 jaar (KNLTB-leeftijd);
 2. 2 diensten voor leden vanaf 66 t/m 68 jaar (KNLTB-leeftijd);
 3. 1 dienst voor leden vanaf 69 t/m 70 jaar (KNLTB-leeftijd).

Voor nieuwe leden:

 1. in de 1e 4 maanden geen diensten;
 2. daarna 1 dienst per 4 maanden tot het begin van de volgende nieuwe zelfwerkzaamheidsperiode.

Voor winterspelers:

 1. in het 1e seizoen geen diensten;
 2. daarna 1 dienst per seizoen.

Voor de bepaling van de leeftijd, zijnde KNLTB-leeftijd geldt het volgende:

 1. KNLTB-leeftijd: Leeftijd die in enig kalenderjaar wordt bereikt, deze geldt dan voor het gehele kalenderjaar.
 2. De KNLTB-leeftijd in enig kalenderjaar wordt voor de kantinedienstplanner gebruikt voor de gehele zelfwerkzaamheidsperiode van dat jaar, dus vanaf 1 april van dat jaar t/m 31 maart van het volgende jaar.

Artikel 5

Voor het uitvoeren van bardiensten is een IVA (Instructie Verantwoord Alcohol schenken) verplicht. Verder informatie en instructies daaromtrent staan op instructies op website. Let op:

 1. Wettelijke verplichting is minimaal IVA; erkend Horeca-diploma mag ook;
 2. Zonder IVA mag men geen bardienst met alcoholverkoop uitvoeren;
 3. Het is ieders eigen verplichting en verantwoordelijkheid om aan deze wettelijke eis te voldoen;
 4. Aan personen onder de 18 jaar mag geen alcohol worden geschonken;
 5. Barpersoneel is bevoegd en verplicht aan ieder die naar zijn/haar oordeel mogelijk geen 25 jaar is naar zijn rijbewijs of paspoort te vragen, zodat de leeftijd kan worden vastgesteld;
 6. Als de leeftijd niet bekend is of niet kan worden vastgesteld, mag aan die persoon geen alcohol worden verstrekt.

Artikel 6

In beginsel moeten verplichte diensten zelf door het lid worden ingeroosterd. Bij het inroosteren van diensten gelden de volgende regels:

 1. Zorg voor tijdig inroosteren in de dienstenplanner;
 2. Zelf-service in de online dienstenplanner is daarbij mogelijk;
 3. De e-mailcommunicatie is verplicht;
 4. Volg te allen tijde de instructies van de paviljoencommissie;
 5. Als het inroosteren niet lukt of hulp nodig is, neem dan contact op met de paviljoencommissie;
 6. De paviljoencommissie is bevoegd om leden die toch niet zelf hebben ingeroosterd alsnog in te roosteren en het betreffende lid daarvan in kennis te stellen.

Artikel 7

Omdat zelfwerkzaamheid voor leden in beginsel een verplichting is kunnen voor dienstplichtige leden beperkingen gelden, omdat:

 1. (Nieuw) KNLTB-pasje (indien dit wordt verstrekt) wordt in beginsel pas uitgereikt na inroosteren van alle diensten;
 2. Afhangbord en Toegangscontrole kunnen worden geblokkeerd indien niet is ingeroosterd.

Artikel 8

Ingeval van uitval en onverwachte verhindering:

 1. geldt in beginsel altijd een verplichting om zelf een vervanger of invaller te regelen: Ruilen of laten overnemen.
 2. moet altijd (tijdig) de beheerder van de bardienstplanner worden geïnformeerd en tevens de persoon worden doorgegeven die de dienst(en) overneemt. Dit kan via bardienst@tvnapoleon.nl .

Artikel 9

Instructies voor het uitvoeren van diensten: 

 1. Alle schriftelijke instructies zijn ter plekke en online beschikbaar; zie afhangbord website;
 2. Herinnerings-e-mails bevatten up-to-date informatie en de laatste instructies;
 3. Voor een debutant (1e keer kantinedienst) geldt dat persoonlijke instructie tenminste eenmalig verplicht is vóór de eerste kantinedienst. De debutant moet de instructie altijd zelf aanvragen (minstens 1 week van te voren);
 4. Extra (persoonlijke) instructie is op aanvraag altijd mogelijk: bardienst@tvnapoleon.nl.

Artikel 10

Vrijstelling kantinedienstverplichting:

 1. Gehele vrijstelling voor:
 2. Bestuursleden;
 3. Ereleden en ondersteunende leden; 
 4. Actieve deelname in een door het bestuur of door de ALV ingestelde permanente commissie, uitgezonderd de kascontrolecommissie;
 5. Sponsorleden (één persoon per sponsorbord); 
 6. Leden van 71 jaar en ouder (KNLTB-leeftijd).

Dienstplichtige leden die niet aan hun bardienstverplichtingen willen voldoen zijn verplicht dit zo spoedig mogelijk te melden bij de bardienst@tvnapoleon.nl.

 1. Voor bardienstplichtige leden, die niet aan hun bardienstverplichtingen voldoen of blijken te hebben voldaan geldt het volgende:
 2. Betaling van een afkoopsom van € 35 per niet verrichte dienst;
 3. Betaling per incasso mogelijk maken.

Aldus vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van Tennisvereniging Napoleon d.d. 28 november 2019

 

Reglement t/m 31-3-2020