IVA

Instructie Verantwoord Alcohol schenken = Wettelijke verplichting

De Drank- en Horecawet vereist dat er altijd een barvrijwilliger aanwezig is die een instructie verantwoord alcohol schenken (IVA) heeft gevolgd op tijden dat er alcohol wordt geschonken in een sportkantine.  

Een ieder die bardienst verricht (met alcohol-verkoop) moet dus minstens een IVA-certificaat hebben, of anders een reguliere Drank- & Horeca-opleiding.  Met andere woorden: Zonder IVA-certificaat (of beter) mag je dus (alleen) geen bardiensten met alcohol-verkoop draaien.

Bij TV Napoleon geldt voor senioren tot 65 een zelfwerkzaamheidsplicht, in het algemeen in de vorm van 3 kantine-diensten – zie het verslag van de Ledenvergadering 28 november 2013. En er zijn slechts een beperkt aantal alternatieve diensten beschikbaar.

LET OP: Je bent er zelf verantwoordelijk voor dat je TIJDIG (= VOORAF) aan deze wettelijke vereisten voldoet, de vereniging faciliteert om dit voor jou zo gemakkelijk mogelijk te maken. Je hoeft slechts éénmaal het IVA-certificaat te behalen – dus diegenen die dat afgelopen jaren in Horn al behaald hebben, hoeven dit nu niet opnieuw te doen.

NOC*NSF heeft samen met de KNVB, KNHB, het Watersportverbond, de KNKV en KNLTB gewerkt aan een IVA-training, die sportverenigingen vanaf 14 december 2009 gratis online wordt aangeboden via de websites van de genoemde bonden en NOC*NSF op www.nocnsf.nl/IVA .

Hoe werkt deze online IVA?
Op de website
http://www.nocnsf.nl/IVA staat wat een barvrijwilliger moet weten om verantwoord alcohol te kunnen schenken. Wanneer de barvrijwilliger deze informatie tot zich heeft genomen wordt zijn kennis getoetst d.m.v. een test van 20 vragen. Bij het succesvol afronden van de test kan de barvrijwilliger direct een certificaat uitprinten en krijgt hij er bovendien nog 1 gemaild. 

Gebruik bij deze on-line IVA-training de volgende gegevens:
·         e-mail adres barverantwoordelijke:   bardienst@tvnapoleon.nl 
·         Naam vereniging = Tennis Vereniging Napoleon
·         Bond = KNLTB
·         Plaats vereniging = Haelen
·        Naam barverantwoordelijke = H. Geraedts