Onderhoud SmashCourt

In Maastricht en in Molenhoek wordt naar alle tevredenheid al 10 jaar getennist op SmashCourt tennisbanen. Op grond van ervaringen van deze verenigingen is in het verleden door experts van Horner Tennis Club en TV Aldenghoor gekozen voor SmashCourt. Het park is gebouwd door Tennisbouw.nl die gecertificeerd is voor het aanleggen van SmashCourt. De tennisbanen zijn opgebouwd uit ca. 10 cm lava, 40 cm vulzand en een hoogpolige kunststof tapijt die grotendeels opgevuld is met een keramische korrel, infill genaamd. Tussen de lava en het vulzand zijn op een onderlinge afstand van 4 meter drainageleidingen aangebracht, waardoor het regenwater snel en adequaat afgevoerd wordt naar een vijver, die achter de geluidswal is geplaatst

  • SmashCourt is dé ideale tennisbaan die het hele jaar bespeelbaar is. Met de speltechnische eigenschappen en de uitstraling van gravel. Een baan die weinig onderhoud vergt.
  • De kracht van SmashCourt schuilt in een gravelkleurige stabiliteitsmat met een keramische toplaag waarop spelers perfect kunnen glijden en bewegen.

Het tapijt moet steeds goed gevuld zijn met de keramische korrel teneinde te voorkómen dat de pool gaat buigen/breken waardoor de levensduur van de SmaschCourt bekort wordt. De vulling moet geregeld gecontroleerd en eventueel bijgevuld worden.

Tweewekelijks wordt met een zware driehoeksborstel, die voortbewogen wordt met ons eigen tractortje:

  • Nieuw opgebrachte keramische korrel homogeen verdeeld over de tennisbanen; voornamelijk in de buurt van de serveerlijnen;
  • Het eventueel gevormde onkruid, mos en algen mechanisch bestreden.

Ook bij SmashCourt blijft de regel van kracht dat de keramische korrel op alle tennisbanen na elke wedstrijd gelijkmatig verdeeld moet worden met behulp van de sleepnetten.

  • Het slepen geschiedt door in cirkels te wandelen van buiten naar het midden;
  • Bijzonder veel aandacht vergt de SmashCourt buiten de lijnen omdat daar het risico voor mos/algengroei het grootst. Slepen is ook buiten de lijnen vereist. Zie tekening

Let op de aanwijzingen die naast het afhangbord  en in de buurt van de sleepnetten geplaatst zijn. Geef deze informatie door aan al je tennisvrienden zodat de accommodatiecommissie geen verhoogde frequentie hoeft toe te passen voor het verwijderen van mos/algen of onkruid. Het bestuur vraagt nadrukkelijk jullie medewerking hiervoor.