Interne 16+ mixed competitie

Aan alle deelnemers van de interne competitie van Tennisvereniging Napoleon.

Hierbij het pouleschema, het baanschema en de rating van deze speelronde (2021-04) met de uitslagen van de derde ronde. We spelen in 7 poules (7 poules van 4 teams). Bij de indeling van de poules is rekening gehouden met de einduitslag (pouleschema en rating) van de derde speelronde (2021-03). Door de deelname van enkele nieuwe teams en het wegvallen van weer andere teams is het aantal poules kleiner dan in de derde speelronde. Daarom lijkt het dat bij sommige teams onvoldoende rekening is gehouden met promotie en degradatie. Dit lijkt echter maar zo, en is vertekend omdat het aantal poules is veranderd.

In de schema’s kun je nakijken wanneer je je wedstrijden moet spelen. We spelen de interne op maximaal 6 banen en de speeltijden zijn 19.00 uur tot 20.15 uur en 20.15 uur tot 21.30 uur.

CORONA: In de ledenmail van het bestuur van TV Napoleon van afgelopen weekend is aangegeven wat de gevolgen van het kabinetsbesluit en de RIVM-adviezen zijn voor de activiteiten van Napoleon. Voor wat betreft de interne competitie zorgt de organisatie ervoor dat iedere donderdag het baanschema aan de terraskant buiten op een tafeltje wordt gelegd, alsmede dat er blikken ballen worden neergezet. De deelnemers wordt gevraagd zelf de speeltijd in de gaten te houden en na afloop van hun wedstrijden zelf de uitslagen in te vullen en de ballen terug te zetten.

De organisatie ruimt na afloop van de speeldag een en ander weer op. Op deze manier kunnen we gelukkig wel blijven tennissen en deze ronde van de interne op een veilige en verantwoorde manier afspelen.

Ingeval een wedstrijd onderling verplaatst wordt of uitvalt op een dag, dat dan graag tijdig per mail doorgeven aan Martin èn Chris; dan kan dat in het schema gewijzigd worden en kunnen eventuele vrijvallende banen ook uit “afhangbord” gehaald worden. Dan kunnen deze banen weer door andere, niet aan de interne competitie deelnemende leden, gebruikt worden.

Nog even om het geheugen op te frissen de uitleg hoe het ook alweer werkt. En wellicht dat punt 8 na de persconferentie van het kabinet van vanavond, 2 november 2021, nog weer gewijzigd wordt.

1. Deze ronde van de competitie wordt gespeeld op de volgende donderdagen: 4, 11, 18 en 25 november.

2. De poules zijn door de wedstrijdleiding zoveel als mogelijk vastgesteld op basis van de uitslagen van de vorige ronde alsmede op basis van de speelsterkte van de nieuwe teams.

3. De wedstrijden duren 5 kwartier. De punten worden doorgeteld. Het einde van de speeltijd wordt met een belsignaal aangegeven. Bij het belsignaal wordt de wedstrijd beëindigd; de rally of andere punten worden niet uitgespeeld.

4. Na iedere wedstrijddag worden de uitslagen bijgewerkt en ook wordt er een rating opgemaakt. Deze worden iedere week aan de deelnemers gemaild dan wel op de website van Napoleon gepubliceerd.

5. Bij verhindering maak je zelf een afspraak met je partner en je tegenstanders om een inhaaldatum af te spreken. Inhalen kan op een vrije baan op één van de andere speeldagen of, indien het te druk zou worden op het park, op een andere dag. Dan moeten de spelers zelf via afhangbord een baan reserveren.

6. Niet onderling vastgestelde wedstrijden worden zo mogelijk door de organisatie vastgesteld op de laatste donderdag van een speelronde.

7. Nadat de poule is uitgespeeld wordt gekeken welke teams promoveren en degraderen. In de hoogste twee poules en de laagste twee poules promoveren/degraderen niet één maar twee teams. Hier wordt waar mogelijk met de interne competitie van het komend jaar, 2022, rekening mee gehouden.

8. BIJ DE WEDSTRIJDEN EN HET GEBRUIK VAN DE BANEN ALSMEDE BIJ HET GEBRUIK VAN HET TENNISPARK DIENT EEN IEDER DE VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN VAN HET RIVM EN DE KNLTB, ALSMEDE EVENTUELE AANWIJZINGEN VAN OF NAMENS HET BESTUUR TEN AANZIEN VAN HET CORONAVIRUS IN ACHT TE NEMEN. DEZE RICHTLIJNEN GELDEN OVERIGENS BIJ ALLE ACTIVITEITEN OP HET TENNISPARK.

Iedereen weer veel succes!

Eric, Mart, Martin en Chris